Texty & Preklad: brian mcknight - bethlehem tonight Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brian mcknight! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brian mcknight b a uvidíte aké piene od brian mcknight máme v našom archíve a viac podobných ako bethlehem tonight.

brian mcknight
bethlehem tonight
Virgin Mary was laden with child
The prophecy had been foretold
The One who had come to save our lives
Was born in the manger so low
And as sure as the stars are in the sky
Valleys low and mountains high
The newborn King was born
In Bethlehem tonight
Silent night, holy night
Bethlehem tonight
Silent night, holy night
Three kings brought gifts from far away
A boy came to play upon his drum
Skeptics saw truth and had nothing to say
The wonderful Savior had come
And as sure as the stars are in the sky
Valleys low and mountains high
The newborn King was born
In Bethlehem tonight
Silent night, holy night
Bethlehem tonight
Silent night, holy night
Behold our Redeemer from sin
There was no room in the inn
But still He left His throne on high
Shed His blood
To saved our lives, our lives
In Bethlehem tonight
Silent night, holy night
Silent night, holy night

 

Panna Mária bola naložená dieťaťom
Proroctvo bolo predpovedané
Ten, ktorý prišiel, aby nám zachránil život
Narodil sa v jasliach tak nízko
A také isté ako hviezdy na oblohe
Doliny nízke a hory vysoké
Narodil sa novonarodený Kráľ
Dnes v Betleheme
Tichá noc, svätá noc
Betlehem dnes večer
Tichá noc, svätá noc
Traja králi priniesli dary z ďaleka
Chlapec prišiel hrať na jeho bubon
Skeptici videli pravdu a nemali čo povedať
Prišiel úžasný Spasiteľ
A také isté ako hviezdy na oblohe
Doliny nízke a hory vysoké
Narodil sa novonarodený Kráľ
Dnes v Betleheme
Tichá noc, svätá noc
Betlehem dnes večer
Tichá noc, svätá noc
Hľa, náš Vykupiteľ pred hriechom
V hostinci nebola miestnosť
Ale napriek tomu nechal svoj trón vysoko
Preliať jeho krv
Aby sme zachránili naše životy, naše životy
Dnes v Betleheme
Tichá noc, svätá noc
Tichá noc, svätá noc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk