Texty & Preklad: brave combo - stairway to heaven Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brave combo! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brave combo b a uvidíte aké piene od brave combo máme v našom archíve a viac podobných ako stairway to heaven.

brave combo
stairway to heaven
There's a lady who's sure all that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven
And when she gets there she knows if the stores are closed
With a word she can get what she came for
[Chorus]
And she's buying a stairway to heaven
There's a sign on the wall but she wants to be sure
And you know sometimes words have two meanings
In the tree by the brook there's a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven
[Chorus]
There's a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
And the voices of those who stand looking
[Chorus]
And it's whispered that soon, if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forest will echo with laughter
And it makes me wonder
If there's a bustle in your hedgerow
Don't be alarmed now
It's just a spring clean for the may queen
Yes there are two paths you can go by
But in the long run
There's still time to change the road you're on
Your head is humming and it won't go because you don't know
The piper's calling you to join him
Dear lady can't you hear the wind blow and did you know
Your stairway lies on the whispering wind
And as we wind on down the road
Our shadows taller than our souls
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll
[Chorus]
There's a lady who's sure all that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven
And when she gets there she knows if the stores are closed
With a word she can get what she came for
[Chorus]

 

Existuje dáma, ktorá si je istá, že všetko, čo sa blyští, je zlato
A kupuje schodisko do neba
A keď tam príde, vie, či sú obchody zatvorené
Jedným slovom môže získať to, pre čo si prišla
[Refrén]
A kupuje schodisko do neba
Na stene je značka, ale chce si byť istá
A viete, že slová majú niekedy dva významy
Na strome pri potoku je spev, ktorý spieva
Niekedy sú všetky naše myšlienky nesprávne
[Refrén]
Keď sa pozriem na západ, cítim sa
A môj duch volá po odchode
V myšlienkach som videl medzi stromami krúžky dymu
A hlasy tých, ktorí stoja pri pohľade
[Refrén]
A šepká sa tak skoro, ak všetci zavoláme melódiu
Potom nás dudák privedie k rozumu
A tým, ktorí dlho stoja, svitá na nový deň
A les sa ozve od smiechu
A núti ma to čudovať sa
Ak je vo vašom živom plote ruch
Neľakajte sa teraz
Je to len jarné upratovanie pre kráľovnú mája
Áno, môžete ísť dvoma cestami
Ale z dlhodobého hľadiska
Stále je čas zmeniť cestu, po ktorej idete
Hlava vám hučí a nepôjde to, pretože to neviete
Piper vás volá, aby ste sa k nemu pripojili
Milá pani, že nepočujete, ako fúka vietor, a vedeli ste to
Vaše schodisko leží na šepkajúcom vetre
A keď sa vinieme po ceste
Naše tiene vyššie ako naše duše
Tam kráča dáma, ktorú všetci poznáme
Kto svieti bielym svetlom a chce sa ukázať
Ako sa všetko stále mení na zlato
A ak veľmi počúvate
Melódia k vám konečne dorazí
Keď sú všetci jeden a jeden je všetko
Byť kameňom a nie kotúľať sa
[Refrén]
Existuje dáma, ktorá si je istá, že všetko, čo sa blyští, je zlato
A kupuje schodisko do neba
A keď tam príde, vie, či sú obchody zatvorené
Jedným slovom môže získať to, pre čo si prišla
[Refrén]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk