Texty & Preklad: brand nubian - steal ya ho Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brand nubian! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brand nubian b a uvidíte aké piene od brand nubian máme v našom archíve a viac podobných ako steal ya ho.

brand nubian
steal ya ho
"Say one for the treble, two for the bass
One for the treble, two for the bass"
One for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"And I'm guaranteed, I'll steal ya 'ho
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
Well everytime I rock a rhyme that show Jamar is intellectual
Girls, STILL want to get sexual
They try to pull me offstage, hopin'
that we can engage, in some sexual escapades
Grabbin' for the jewels of the fam
Actin' like they never seen God rock a jam
in they lifetime, grabbin' my lifeline
To flow fluid like Alaskan pipeline
Now brothers get jeal' when they see the God swell
Mad, cause we got your girl under a spell
Me and her had a talk, and yo she said she wouldn't tell
Now I got her on a train on her way to New Rochelle
Your girl want to stroke but yo I didn't provoke
Now I got a leg behind a head and a yolk
("Now girl flex, time to have to sex")
And next time bring a friend for my man Sadat X
And Sincere, who's hittin honies from the rear
Goin strong, lastin long, cause he drinkin a stout beer
We don't fear if your man blood boil
Cause we know a place with some nice soft soil
So check the heartthrob, proceed to rob ya 'ho
By the way, we rocked the show
"One for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"And I'm guaranteed, I'll steal ya 'ho
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
A quick move at a jam, homegirl got her hand
in my pocket, yo' girl, the one you call squeeze
Dreamin bout the X and ruinin her sheets
I'm kinda cool black, aight?
I mean I'm straight on the girl tip, but when your girl
do a dip with her skirt on you know I puts a hurt on it daddy
So check it.. you know the crew that want to act like that?
want to play the front with the poom poom fat?
Talk about your man, yeah yeah he got a gat
But at the end of night, you in the ho-tel
And if you ain't alla of that, you play the mo-tel
Yo I ain't the one for it if you can't control your girl
Take her by the pants and put a lock on it
And if that shit don't work, then throw the glock on it
Mad stacks and numbers but I can't remember faces
Much less places, but I DAMN sure know the races
Strictly for weaker or a sweet soul sister
Be thankful that I didn't hit your girl I coulda DISSED her
But I lounged and maintained
But don't front cat, yo don'tcha slumber
I still know honey and I still got the number
So you be cool aight?
"And I'm guaranteed, I'll steal ya 'ho
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
"One for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"

 

„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy
Jeden pre výšky, dva pre basy “
Jeden pre výšky, dva pre basy “
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„A mám zaručené, ukradnem ťa
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
No vždy, keď roztočím rým, ktorý ukazuje, že Jamar je intelektuál
Dievčatá, stále sa chcú sexuálne venovať
Snažia sa ma vytiahnuť zo zákulisia, dúfať
že sa môžeme zapojiť do niektorých sexuálnych eskapád
Chyťte sa za klenoty slávy
Pôsobia tak, akoby nikdy nevideli, ako Boh zasekáva jam
počas ich života, chytiť moje záchranné lano
Aby prúdila tekutina ako aljašské potrubie
Teraz bratia dostanú jealizmus, keď vidia, ako Boh napučiava
Šialené, pretože sme dostali tvoje dievča kúzlom
Ja a ona sme sa porozprávali a povedala, že to nepovie
Teraz som ju dostal do vlaku na ceste do New Rochelle
Tvoje dievča chce hladiť, ale ja som neprovokoval
Teraz som dostal nohu za hlavu a žĺtok
(„Teraz dievča, musíš mať sex“)
A nabudúce priveďte priateľa pre môjho človeka Sadata X
A úprimný, kto je hittin honies zozadu
Je silný, dlho trvá, pretože pije silné pivo
Nebojíme sa, či tvoja mužská krv vrie
Pretože poznáme miesto s príjemnou mäkkou pôdou
Takže skontrolujte srdcovku a pokračujte v okrádaní
Mimochodom, predstavenie sme otriasli
„Jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„A mám zaručené, ukradnem ťa
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Rýchly ťah na zaseknutú domácu dievčinu chytila ​​za ruku
v mojom vrecku, dievča, ty, ktorému hovoríš, stlačte
Dreamin zápasí s X a ničí jej plachty
Som trochu v pohode čierna, aight?
Myslím, že som priamo na konci dievčaťa, ale keď tvoje dievča
urob si kúpu s jej sukňou, vieš, že som ju zranil, ocko
Tak to skontrolujte .. poznáte posádku, ktorá sa chce tak správať?
chcete hrať prednú časť s poom poom tukom?
Hovorte o svojom mužovi, jo, dostal gat
Ale na konci noci ste v ho-tel
A ak to nie je všetko, hráte mo-tel
Ja nie som ten, kto nemôže ovládať svoje dievča
Vezmite ju za nohavice a dajte na ňu zámok
A ak tá sračka nefunguje, tak na ňu vyhoď glock
Šialené stohy a čísla, ale nepamätám si tváre
Oveľa menej miest, ale DAMNI, že tie preteky určite poznám
Prísne pre slabšiu alebo milú dušu sestru
Budem vďačný za to, že som nezasiahol tvoje dievča, mohol som ju DISSED
Ale leňošil som a udržiaval sa
Ale nie predná mačka, jo nespíš
Stále poznám zlato a stále som dostal číslo
Takže si v pohode?
„A mám zaručené, ukradnem ťa
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
Keď som na mikrofóne, robím svoju šou “
„Jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“
„Povedz jeden pre výšky, dva pre basy“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk