Texty & Preklad: brand nubian - feels so good Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brand nubian! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brand nubian b a uvidíte aké piene od brand nubian máme v našom archíve a viac podobných ako feels so good.

brand nubian
feels so good
Feels so good
Feels so good
Feels so good
Yes yes yes
It's a test test test
Now Rule is the town
Where we rest rest rest
If you were wondering
Were the ballistics finally in
Once again,
Brand Nubian
You and your girl came to see the three rock
Now she stays
Kick the funky lyrics, throw her down
To her PJ's
Lay her on the floor and do work
In three ways
After the party
Guess what?
Ayyo she's still payin'
Feels so good
I got this girl a mink sable, in return I got a cable
Her name was Fat Mabel and she broke my kitchen to table
Ate pasta with this Rasta, went out with her sister
Her hands on her chin, thought she was a mister
Went out disco dancing, gave my feet a big blister
Smacked in the face until I finally I dissed her
Encounter with a stunt, and I'm out for spot fronts
Extensions on her wiggy, I thought her name was Ziggy
But her name was Lucy and I met her on the deucey
Put me on hold to go in a store to get loosey
(Come on)
Ayyo mack she need to stop it
Now let me kick some flavor since we're building on the topic
'Cause yo, I knew this girl and her name was Tina
She rested in Medina, never saw eyes greener than hers
But yo there was just one little flaw, the green eyes
I had to penalize, 'cause they was bought in a store
A synthetic cosmetic, it was pathetic
If they was real, then yo she got the credit
But they wasn't so she doesn't
I like the natural look, so I kicked it to her cousin
Feels so good
Feels, feels so good
Come here let me put it to you like this sugar
Don't go changing, to try to please me
Don't change the color of your hair
Your hair, your hair, your hair
I said no no no I just want someone
That I can talk to
I'll take you just the way you are
Word is bond
Yeah right
Too hot to handle when I was young I used to vandal
Giving girls the comfort like a foot and a sandle
Always help another brother, never running scandals
And if I hit the skids, well I'll just panhandle
Now I'm gettin' papes, but stunts gets the vapes
I see it as a joke cause they break when you're broke
I can give a roar like an ancient dinosaur (Roar)
Swing a microphone like the great mighty Thor
Puba Maxwell is the mack that's hyphenated
Girls seem to love the way my things are situated
Hump on a bump 'til them bumps is feelin' sore
Take a quick breather then I'm goin' back for more!
Feels so good
Feels, feels so good
Brother, Derek X, kick flavor
I do my thing like B.B. King my microphone is named Lucille
Throw a dip in my hip so they call me extra ill
Making big hits from tidbits, how I make my bread
Do some situps, and squat thrusts, to keep a level head
'Cause I'm well bred, and mannered, I create in my workshop
Stay up late at night until my brain says to stop
Then I quit, wake up in the morning and continue it
I find the same line, and add some more ish that's hype
But my stripes, marks me by champ
Check out the bass coming from the power amp
I'm the controller and like the Ayatollah
I used to live in Saudi Arabia
I never come out straight out with an answer
Just a yes, or a no, or a maybe I do
But with my crew sometimes I get blazed
Jump on the floor and kick a new dance craze
I can read and I've red since the days of rhythm
If rhymin' is fundamental, then light up a spliff
And grab, and not an ounce of flab, is on my body
My mother's part Spanish, my father's part yardie
I'm not a junior, try to see me catch a wool
I got yeast to rise straight through the moon
Feels, feels, feels, feels, feels so good
Feels, feels, feels, feels, feels so good
Lord Jamar, God Allah step to it!
Girls scope this, like in astrology they aknowledge me
That's 'cause I'm God, but don't look too hard in the sun
'Cause you might get done
My number's seven, that's six plus one
Now any way you count Lord Jamar will amount to be
A tower, so yo, knowledge my power
As I conclude, to girls I won't be rude
Just verbally feedin' 'em my mental food
I embellish with lyrics, that can't be contested
Serve 'em straight from my mouth and in your ears they're digested
The rhyme I say, is out of the ordinary
Some say unique I prefer the term extraordinary
MC's rhymes are ancient like a dinosaur fossil
They're weak and outdated while my rhymes are colossal
Like a Lamborghini, I look good, and I'm expensive
Plus the power I'm unleashing is just, too intensive
Discombublatin' MC's with thin mind percentage
Guys like my rhymes, girls like my masculinity
When I'm on the mic I say what I feel
I'll never perpetrate 'cause the God's for real
It's like that (That) and at my jams you know you'll never be bored
So just dance and scream, praise the Lord
Alright now this is how we gonna do it
Before we get out like Shout
We used to be some soloists but now we form tri-pack
And if you try to step to this, you just might catch an eye jack
And if you were intelligent, you really wouldn't try that
This is just one black, we'll be back

 

Cíti sa tak dobre
Cíti sa tak dobre
Cíti sa tak dobre
Áno áno áno
Je to testovací test
Teraz je mesto mestom Rule
Kde odpočívame, odpočívame, odpočívame
Keby ste sa čudovali
Balistika bola konečne dovnútra
Ešte raz,
Značka Nubian
Vy a vaše dievča ste sa prišli pozrieť na trojicu skál
Teraz zostáva
Vykopnite funky texty a zvrhnite ju
K jej PJ
Položte ju na zem a pracujte
Tromi spôsobmi
Po večierku
Hádaj čo?
Ayyo stále platí
Cíti sa tak dobre
Toto dievča som dostal norkový sobol, na oplátku som dostal kábel
Volala sa Fat Mabel a rozbila moju kuchyňu na stôl
Ate cestoviny s týmto Rasťom, išli von so sestrou
Ruky na brade si myslela, že je pán
Išiel som na diskotéku, dal mojim nohám veľký pľuzgier
Facka do tváre, až som ju nakoniec znechutil
Stretnutie s kaskadérskym kúskom a ja som na čele
Rozšírenie na jej parochni, myslel som si, že sa volá Ziggy
Ale volala sa Lucy a stretla som ju na deucey
Podržte ma a choďte do obchodu, aby som sa uvoľnil
(Poď)
Ayyo mack, musí to zastaviť
Teraz mi dovoľte nakopnúť príchuť, pretože staviame na tejto téme
Pretože jo, poznal som toto dievča a volala sa Tina
Odpočívala v Medíne, nikdy nevidela oči zelenšie ako ona
Ale jo, bola tu len jedna malá chybička, zelené oči
Musel som pokutovať, pretože boli kúpené v obchode
Syntetická kozmetika, bolo to úbohé
Ak boli skutočné, potom mala kredit
Ale neboli tak, že nie
Páči sa mi prirodzený vzhľad, tak som ho nakopol k sesternici
Cíti sa tak dobre
Cíti sa, cíti sa tak dobre
Poďte sem, dovoľte mi, aby som vám to dal ako tento cukor
Nepremieňajte sa, snažte sa ma potešiť
Nemeňte farbu vlasov
Vaše vlasy, vaše vlasy, vaše vlasy
Povedal som nie nie nie len chcem niekoho
Že sa môžem rozprávať
Vezmem ťa presne takú, aká si
Slovo je zväzok
Áno, správne
Keď som bol mladý, bolo mi príliš horúco na manipuláciu s vandalmi
Poskytuje dievčatám pohodlie ako noha a piesok
Vždy pomôž inému bratovi, nikdy nerob škandály
A ak narazím na lyžiny, dobre to proste urobím
Teraz dostávam papiere, ale kaskadérske kúsky dostávajú paru
Vnímam to ako žart, pretože sa zlomia, keď sa zlomíš ty
Môžem revať ako starodávny dinosaurus (Roar)
Kývajte mikrofónom ako veľký mocný Thor
Puba Maxwell je mack, ktorý je rozdelený
Zdá sa, že dievčatá milujú to, ako sú situované moje veci
Hrčka na hrbe, kým ich hrče nebude bolieť
Krátko si vydýchni, potom sa vraciam pre viac!
Cíti sa tak dobre
Cíti sa, cíti sa tak dobre
Brat, Derek X, príchuť kopu
Robím svoje veci ako B. B. King, môj mikrofón sa volá Lucille
Vrhni sa mi do bedra, aby ma nazvali extra chorým
Robím veľké hity z maškŕt, ako si pripravujem chlieb
Urobte si sedenie a príťahy do drepu, aby ste udržali vyrovnanú hlavu
Pretože som dobre chovaný a vychovaný, tvorím vo svojej dielni
Zostaň hore neskoro v noci, kým môj mozog nepovie, aby sa zastavil
Potom som prestal, ráno sa zobudím a pokračujem v tom
Nájdem ten istý riadok a pridám nejaké ďalšie, ktoré je humbuk
Ale moje pruhy ma označujú šampiónom
Skontrolujte basy vychádzajúce z koncového zosilňovača
Som kontrolór a mám rád ajatolláha
Býval som v Saudskej Arábii
Nikdy nevychádzam rovno s odpoveďou
Len áno, alebo nie, alebo možno áno
Ale s mojou posádkou sa mi občas niečo stane
Vyskočte na zem a nakopnite novú tanečnú šialenosť
Dokážem čítať a od čias rytmu som červená
Ak je rýmova voda základná, potom rozsvieťte plamienok
A chytiť, a nie unca flabu, je na mojom tele
Mama časť Španielska, časť otca môj dvorný dvor
Nie som junior, skús ma vidieť chytiť vlnu
Dostal som droždie, aby stúpalo priamo cez mesiac
Cíti sa, cíti, cíti, cíti sa tak dobre
Cíti sa, cíti, cíti, cíti sa tak dobre
Lord Jamar, Boh Allah, krok k tomu!
Dievčatá to majú ako v astrológii známe
To preto, že som Boh, ale nevyzeraj na slnku príliš tvrdo
Pretože by si mohol skončiť
Moje číslo je sedem, to je šesť plus jedna
Akokoľvek spočítate lorda Jamara, bude to tak
Veža, takže jo, poznaj moju moc
Ako uzatváram, k dievčatám nebudem drzý
Len ich ústne kŕmim mentálnym pokrmom
Ozdobujem textami, to sa nedá napadnúť
Podávajte ich priamo z mojich úst a vo vašich ušiach sú trávené
Rým, ktorý hovorím, je neobvyklý
Niektorí tvrdia, že je to jedinečné, uprednostňujem termín mimoriadny
MC riekanky sú starodávne ako fosílie dinosaurov
Sú slabé a zastarané, zatiaľ čo moje riekanky sú kolosálne
Ako Lamborghini vyzerám dobre a som drahý
Navyše sila, ktorú uvoľňujem, je príliš veľká
Discombublatin 'MC s tenkým percentom mysle
Chlapi ako moje riekanky, dievčatá ako moja mužnosť
Keď som na mikrofóne, poviem, čo cítim
Nikdy sa nebudem previniť, pretože Boh je skutočný
Je to tak (To) a pri mojich zaseknutiach viete, že sa nikdy nebudete nudiť
Takže len tancujte a kričte, chváľte Pána
Dobre, teraz to takto urobíme
Skôr ako vystúpime ako Shout
Kedysi sme boli nejakí sólisti, ale teraz tvoríme tri balenia
A ak sa pokúsite k tomu kráčať, môžete chytiť očný zdvihák
A keby ste boli inteligentní, naozaj by ste to neskúšali
Toto je iba jedna čierna, vrátime sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk