Texty & Preklad: boy - fear Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi boy! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno boy b a uvidíte aké piene od boy máme v našom archíve a viac podobných ako fear.

boy
fear
Your fear came from a place unknown
Sat down, made itself at home
It called your name the whole night through
Until it got the best of you
It's wide awake and never rests
Follows each one of your steps
And it hits you hard with ruthless fists
Can I kill it with a kiss?
I wish I could blow it off
Find a way to shut its hungry mouth
Change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear
It won't let you get away
It teases you with whispered words
Holds you in a cold embrace
I set the table, cooked for two
But it walked through the door with you
It eats from your plate, it rules the room
It's pouring poison on your spoon
I wish I could blow it off
Find a way to shut its hungry mouth
Change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear
We'll find a way to shut its hungry mouth
Change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
It's wide awake [x2]
I'll keep watch until you sleep
I'll stay up until it leaves
It left too soon
Thought it had won
But my love will roar
Your fear will run
We'll watch it run
We'll change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear
We'll find a way to shut its hungry mouth
Chase it down the street and out of town
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear

 

Váš strach vyšiel z neznámeho miesta
Sadol si, urobil sa doma
Celú noc to volalo tvoje meno
Až kým to nedostalo to najlepšie z vás
Je úplne hore a nikdy neodpočíva
Postupuje podľa vašich krokov
A nemilosrdnými päsťami do vás silno zasiahne
Môžem to zabiť bozkom?
Bodaj by som to mohol odpáliť
Nájdite spôsob, ako zavrieť jeho hladné ústa
Zmeňte zámky a vyháňajte to
Budem ťa chrániť, kým nezmizne
Celá moja láska proti tvojmu strachu
Nenechá vás ujsť
Dráždi vás šepkanými slovami
Drží vás v chladnom objatí
Postavil som stôl, varil pre dvoch
Ale s vami prešlo dverami
Žerie to z vášho taniera, vládne miestnosti
Na vašu lyžicu to leje jed
Bodaj by som to mohol odpáliť
Nájdite spôsob, ako zavrieť jeho hladné ústa
Zmeňte zámky a vyháňajte to
Budem ťa chrániť, kým nezmizne
Celá moja láska proti tvojmu strachu
Nájdeme spôsob, ako zavrieť jeho hladné ústa
Zmeňte zámky a vyháňajte to
Budem ťa chrániť, kým nezmizne
Je úplne hore [x2]
Budem strážiť, kým nespíš
Zostanem hore, kým to neodíde
Odišlo to príliš skoro
Myslel som si, že to vyhralo
Ale moja láska bude revať
Váš strach sa rozbehne
Budeme sa pozerať, ako to beží
Zmeníme zámky a prenasledujeme to
Budem ťa chrániť, kým nezmizne
Celá moja láska proti tvojmu strachu
Nájdeme spôsob, ako zavrieť jeho hladné ústa
Vyháňajte to po ulici a mimo mesta
Budem ťa chrániť, kým nezmizne
Celá moja láska proti tvojmu strachu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk