Texty & Preklad: bow to each other - into your love Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bow to each other! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bow to each other b a uvidíte aké piene od bow to each other máme v našom archíve a viac podobných ako into your love.

bow to each other
into your love
Journey through a trackless forest
My breath flows out like the tide
But your face is before me like the sun
The gold of it your soul, the warmth of it your love
Which waits for someone.
I'll follow you through fire and cloud
If I may only dream again
My love for you is the light upon my web
And shattered though it is
There lies a human heart.
I'm numb, I don't feel, but I know it
I can't see where I'm standing
God passed me in the street
But I'm too busy stumbling over myself.

 

Cesta lesom bez stopy
Dych mi vyteká ako príliv
Ale tvoja tvár je predo mnou ako slnko
Zlato vašej duše, teplo vašej lásky
Čo na niekoho čaká.
Budem ťa nasledovať cez oheň a oblak
Ak môžem len znova snívať
Moja láska k tebe je svetlom na mojej sieti
A rozbitý, aj keď je
Tam leží ľudské srdce.
Som otupený, necítim sa, ale viem to
Nevidím, kde stojím
Boh ma prešiel na ulici
Ale som príliš zaneprázdnený klopýtaním o seba.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk