Texty & Preklad: bonnie prince billy - three questions Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bonnie prince billy! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bonnie prince billy b a uvidíte aké piene od bonnie prince billy máme v našom archíve a viac podobných ako three questions.

bonnie prince billy
three questions
"Three Questions" by: Bonnie Prince Billy
Say I found a piece of rock
And put it in my pocket
And for the day that we are wed
I put it in a locket
Which is to hang around your neck
As long as you see fit
Well, tell me, o my love
Do you think that you would wear it?
And on the day that threatens
That the earth might open up
The birds have stopped their singing
And the insects have shut up
And all that's left between us
Is some al-homdillillilie
Oh would you split it with me, baby
So that I wouldn't die?
And after all these things
Is a question I must ask
When everyone has called me out
And said I am the worst
And asked for voices on my side
My love, would you sing first?
Would you say, "He's okay,
He's better than the rest ;
He's innocent in god's eyes
And in mine, he is the best"?

 

„Tri otázky“ od: Bonnie Prince Billy
Povedzme, že som našiel kúsok skaly
A vložiť do vrecka
A za deň, keď sa vydáme
Dal som to do medailónu
Čo je zavesenie na krk
Pokiaľ to uznáš za vhodné
No, povedz mi, moja láska
Myslíte si, že by ste ho nosili?
A v deň, ktorý hrozí
Aby sa Zem mohla otvoriť
Vtáky prestali spievať
A hmyz sa odmlčal
A všetko, čo medzi nami zostalo
Je nejaké al-homdillillilie
Oh, rozdelil by si to so mnou, zlatko
Aby som nezomrel?
A po všetkých tých veciach
Je otázka, ktorú si musím položiť
Keď ma všetci zavolali
A povedal, že som najhorší
A požiadal o hlasy na mojej strane
Moja láska, spievala by si prvá?
Povedali by ste: „Je v poriadku,
Je lepší ako ostatní;
V Božích očiach je nevinný
A v tom mojom je najlepší “?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk