Texty & Preklad: bonnie prince billy - rich wife full of happiness Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bonnie prince billy! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bonnie prince billy b a uvidíte aké piene od bonnie prince billy máme v našom archíve a viac podobných ako rich wife full of happiness.

bonnie prince billy
rich wife full of happiness
All and all is one thing today
One good effort made on its way
To take in a love and pass on a feeling
Of heart in chest slowly unpeeling
Lilly can take it with a smile and not a frown
In the room where she lives, blessed I guess
She wears my favor and shows it around
And in doing so, I too get blessed
Rules explode and we call her mine
And she has my baby and things are fine
She can't hold her eyes still or her voice
The way nooses hold necks still in excellent poise
Lilly can take it with a smile and not a frown
In the room where she lives, blessed I guess
She wears my favor and shows it around
And in doing so, I too get blessed
Jug holds a gallon and you hold my arm
I hold a million in bottle and yarn
And gem isn't sacred where mother has breathed
You know you told me that
A shark and a dog, now you're laughing
The dog licks the shark, dry in your photographing
And I lick you dry until you're laughing
My finger is in your behind
I woke up fat and almost unhappy
But the bigger the laugh, the bigger the belly
And I bellow out and the whole bed it shakes
And you smile at my laugh as it rocks, you awake

 

Všetko a všetko je dnes jedna vec
Na svojej ceste sa vyvinulo jedno dobré úsilie
Zamilovať sa do lásky a odovzdať cit
Srdce v hrudníku sa pomaly odvíja
Lilly to môže brať s úsmevom a nie zamračene
V miestnosti, kde býva, myslím, že požehnaná
Nosí moju priazeň a dáva to najavo
A tým som tiež požehnaný
Pravidlá explodujú a my ju voláme moja
A má moje dieťa a všetko je v poriadku
Nedokáže stále držať oči ani hlas
Spôsob, akým slučky držia krky stále vo vynikajúcej polohe
Lilly to môže brať s úsmevom a nie zamračene
V miestnosti, kde býva, myslím, že požehnaná
Nosí moju priazeň a dáva to najavo
A tým som tiež požehnaný
Džbán drží galón a ty moju ruku
Držím milión vo fľaši a priadzi
A klenot nie je posvätný tam, kde matka dýchala
Vieš, že si mi to povedal
Žralok a pes, teraz sa smejete
Pes olizuje žraloka suchého pri fotografovaní
A lízam ťa do sucha, kým sa nesmeješ
Môj prst je v tvojom zadku
Prebudil som sa tučný a takmer nešťastný
Ale čím väčší smiech, tým väčšie brucho
A kričím a celá posteľ sa trasie
A usmievaš sa na môj smiech, keď sa skáče, prebúdzaš sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk