Texty & Preklad: bonnie prince billy - grand dark feeling of emptiness Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bonnie prince billy! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bonnie prince billy b a uvidíte aké piene od bonnie prince billy máme v našom archíve a viac podobných ako grand dark feeling of emptiness.

bonnie prince billy
grand dark feeling of emptiness
Well I felt like I was born today
So I took it upon me to go away
To gather my thoughts and go away
Where I could
(Be used by)
Somebody
Now over the hill, like always you know
Were Billy and Frankie and Henry and Joe
And they beat and broke me hard and slow
To prove I was nobody
And no one I was and so I remained
Knocked-out in a hut, no mother, no name
And filled up my heart with one and the same
That grand dark feeling of emptiness
And was it a friend that turned me loose?
Or was it a girl come to baste my goose?
Or was it my great god who laid on his finger
And started my clock anew?
Ah no, it was rain
Ah no, it was gunning
It was point break and buckle
And singing and cunning
That skinned me, re-skinned me
And started me running
And I never looked back from then on
And now I am learning bit by bit
About to make and model shit
The muddy bowl I live in it
And all the mucks that tire us
And I'm feared if I don't have
A piglet, lamb, or little calf
I'll chop my humanness in half
And be as worm or virus
But kids I've had and they are sung
Upon folks ears my babes are hung
Rhythmically they live among
And grow but don't get old
Not in a box, not in a void
Not if their voice is never heard
Nor if no one repeats a word
But if their tune is told
Then we can age and fall away
To meet again some golden day
And fill it in our happy way
In starlight and in gold

 

No cítil som sa, akoby som sa dnes narodil
Tak som vzal na seba, že idem preč
Zhromaždiť moje myšlienky a ísť preč
Kde som mohol
(Použiť)
Niekto
Teraz cez kopec, ako vždy viete
Boli Billy a Frankie a Henry a Joe
A bili ma a lámali ma tvrdo a pomaly
Dokázať, že som nikto
A nikto som nebol a tak som zostal
Vyradený v kolibe, žiadna matka, žiadne meno
A naplnil moje srdce jedným a tým istým
Ten veľkolepý temný pocit prázdnoty
A bol to priateľ, ktorý ma prepustil?
Alebo to bolo dievča, ktoré mi prkalo husi?
Alebo to bol môj veľký boh, ktorý si položil na prst
A začal som svoje hodiny nanovo?
Aha nie, bol dážď
Aha nie, išlo o streľbu
Bol to zlom bodu a spona
A spev a prefíkanosť
To ma stiahlo z kože, znova stiahlo z kože
A naštartoval ma k behu
A odvtedy som sa už nikdy neobzeral
A teraz sa kúsok po kúsku učím
Chystáte sa vyrobiť a modelovať sračky
Zablatená miska, v ktorej bývam
A všetky muky, ktoré nás unavujú
A obávam sa, či nemám
Prasiatko, jahňa alebo malé teľa
Svoju ľudskosť rozsekám na polovicu
A buďte ako červ alebo vírus
Ale deti, ktoré som mala, sú spievané
Moje deti sú zavesené na ušiach
Rytmicky žijú medzi
A rásť, ale nestarnúť
Ani v krabici, ani v prázdnote
Nie, ak ich hlas nikdy nie je počuť
Ani v prípade, že nikto neopakuje ani slovo
Ale ak sa povie ich melódia
Potom môžeme starnúť a odpadnúť
Znova stretnúť nejaký zlatý deň
A vyplňte to našim šťastným spôsobom
Vo svetle hviezd a v zlate

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk