Texty & Preklad: bobaflex - space case Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bobaflex! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bobaflex b a uvidíte aké piene od bobaflex máme v našom archíve a viac podobných ako space case.

bobaflex
space case
When I was young, I was labeled a space case
So I'd crawl inside my head and I'd find me a safe place
You don't know how it feels, if ya'll need me,
I'll be out in left field
When I was young, I went unsung,
I tried to fit in but the world wouldn't
Give in I kept spitting imagination,
Frustration builds, desperation kills
Master equip me with the skills I need to fulfill
[Chorus]
I need your guidance, I won't be defiant
Gift goes unnoticed, unless you stay focused
I will go stronger, will never wonder
This is the path that I've chosen to take till the end
When I was young I was labeled a space case
So I'd crawl inside my head and I'd find me a safe place
You don't know how it feels, if ya'll need me,
I'll be out in left field
You don't know how it feels
Silent one in the back, they thought he was slow
This child contains a universe, the world may never know
A thinker, his mind actually moved faster
He was able to move the masses with enhanced mental factors

 

Keď som bol mladý, bol som označený za vesmírny kufrík
Vliezol som teda do hlavy a našiel som mi bezpečné miesto
Nevieš, aký je to pocit, ak ma budeš potrebovať,
Budem v ľavom poli
Keď som bol mladý, išiel som neopěvovaný,
Snažil som sa zapadnúť, ale svet nie
Vzdaj sa Stále som pľuval fantáziu,
Zvyšuje sa frustrácia, zúfalstvo zabíja
Majster ma vybaví zručnosťami, ktoré musím splniť
[Refrén]
Potrebujem tvoje vedenie, nebudem vzdorný
Darček zostáva nepovšimnutý, pokiaľ sa nebudete sústrediť
Pôjdem silnejší, nikdy sa nebudem čudovať
Touto cestou som sa vybral až do konca
Keď som bol mladý, označili ma za vesmírny kufrík
Vliezol som teda do hlavy a našiel som mi bezpečné miesto
Nevieš, aký je to pocit, ak ma budeš potrebovať,
Budem v ľavom poli
Nevieš, aký je to pocit
Tichý vzadu, mysleli si, že je pomalý
Toto dieťa obsahuje vesmír, ktorý svet možno nikdy nepozná
Mysliteľ, jeho myseľ sa v skutočnosti pohybovala rýchlejšie
Dokázal hýbať masami so zosilnenými mentálnymi faktormi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk