Texty & Preklad: bobaflex - rise again Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bobaflex! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bobaflex b a uvidíte aké piene od bobaflex máme v našom archíve a viac podobných ako rise again.

bobaflex
rise again
Left for dead, when you struck me down
another one, crushed under your crown
But my heart still beats from underground
In this abyss, my technique becomes sound
[Chorus]
What kind of man do you think I am
Unfold, diabolical plan
What kind of man do you think I am
Ashes to ashes and dust to dust
But I return like the prodigal son
And I will rise again in time, cause
I am champion
Rise again
I've been biding my time, just watching and waiting
To strike from the darkness, when you are most lax
Your reign ends here
A nameless one that will bring your doom
My return is now in full bloom
A ghost from the past, who has to come back to
reclaim his place with a mask on his face
[Chorus]

 

Odišiel som mŕtvy, keď si ma zrazil
iný, rozdrvený pod tvojou korunou
Ale moje srdce stále bije z podzemia
V tejto priepasti sa moja technika stáva zdravou
[Refrén]
Čo si myslíš, aký som muž
Rozbaliť, diabolský plán
Čo si myslíš, aký som muž
Popol do popola a prach do prachu
Ale vraciam sa ako márnotratný syn
A časom vstanem, pretože
Som šampión
Znovu povstať
Čakal som svoj čas, len som sa díval a čakal
Štrajk z tmy, keď ste najviac laxní
Vaša vláda sa tu končí
Bezmenný, ktorý prinesie vašu skazu
Môj návrat je teraz v plnom kvete
Duch z minulosti, ku ktorému sa musí vrátiť
kultivovať svoje miesto s maskou na tvári
[Refrén]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk