Texty & Preklad: bobaflex - midnight nation Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bobaflex! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bobaflex b a uvidíte aké piene od bobaflex máme v našom archíve a viac podobných ako midnight nation.

bobaflex
midnight nation
On that day your mama would cry
On that day your father would die
And on that day when you lost your mind
This is what it sounds like
(Ohh No No)
It's not real
What's that sound
[Verse]
I know you've been alone
I can see your bad dreams in the seams of your pillow
Friendly faces change to strangers
Familiar places seem like mazes
There is something on the phone
It wants to talk and it knows your home
You can't stop from floating backwards
What's this force that distorts my world
Let me out [8 x's]
Where am I
[Chorus]
Midnight Nation
Hallucination
No escape from Midnight Nation
[Verse]
Now you see deformed faces in crowds
Stitched closed eyes and chins with no mouths
World in between what is and should not be
Peers speak to people that you cannot see
You read the bible but the content had changed
It's a map that leaves hell, the doorway is pain
I'm in your mind cackling and laughing
I whisper dark thoughts in the brains of madmen
Let me out [8 x's]
Where am I
[Repeat Chorus]
Raw from a loss now the world has changed Am I insane or dead [2 x's]
What ya say Let me out

 

V ten deň tvoja mama plakala
V ten deň zomrel tvoj otec
A v ten deň, keď ste stratili rozum
Takto to znie
(Och nie nie)
Nie je to skutočné
Čo je to za zvuk
[Verš]
Viem, že si bol sám
Vidím tvoje zlé sny vo švíkoch vankúša
Priateľské tváre sa menia na cudzincov
Známe miesta sa javia ako bludiská
Niečo je v telefóne
Chce sa rozprávať a pozná váš domov
Nemôžete prestať plávať dozadu
Čo je to za silu, ktorá deformuje môj svet
Pustiť ma [8 x]
Kde som
[Refrén]
Polnočný národ
Halucinácie
Žiadny únik z Midnight Nation
[Verš]
Teraz vidíte deformované tváre v davoch
Zošité zatvorené oči a brady bez úst
Svet medzi tým, čo je a nemá byť
Rovesníci hovoria s ľuďmi, ktorých nevidíte
Čítali ste Bibliu, ale obsah sa zmenil
Je to mapa, ktorá opúšťa peklo, dvere sú bolesťou
Mám na mysli, že sa kýcham a smejem
Šepkám temné myšlienky v mozgu šialencov
Pustiť ma [8 x]
Kde som
[Repeat Chorus]
Surový zo straty, keď sa svet zmenil. Som šialený alebo mŕtvy [2 x]
Čo hovoríš Pusť ma von

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk