Texty & Preklad: blood for blood - the strain Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi blood for blood! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno blood for blood b a uvidíte aké piene od blood for blood máme v našom archíve a viac podobných ako the strain.

blood for blood
the strain
You'll never know the hate that I've known
Though you'll pretend that you hear
You're privileged You could never understand
So I will hurt you and you'll see
Desperate indignant with life's how I feel
Struggling to cope with it
Can't let them break my beliefs
Try hard (but) must realize
Life is just passing me by
Nothing comes easy in this world
Uphill battles ahead
Must correct the gross misuse
Of justice and liberty
We must stand up before it's too late
While they bitch and moan and say
That it offends them or someone else
Then we'll become a silent tolerate state
The want to better our way of life
To accept and not to question it
They say that's the way it should be
I think therefore I disagree
Anything I say is wrong
What they decide is what it must be
The sheep are quick to believe
My hate no one can take that from me
Anger the pain the strain
Brewing to explode
Anger the pain the strain
I look towards the future and see
That there's nothing set aside there for me
But a lonely death
With no one to mourn for my passing
Because I'll be another rebel dead
That made no difference in this nation
That doesn't like to hear the truth
Which is
Anger the pain the strain
I'll leave a fuckin scare
Anger the pain the strain
In this elitist life
Anger the pain the strain
In this elitist life
Anger the pain the strain
Cause my hate will overcome
Anything that ever stands in my way
Blinded why can't you see what I mean
The writing is on the wall
Open your eyes to the truth
Open your eyes to my truth
Open your eyes to my hate

 

Nikdy nespoznáš nenávisť, ktorú som poznal
Aj keď budeš predstierať, že počuješ
Máte výsadu, ktorú ste nikdy nedokázali pochopiť
Takže ti ublížim a uvidíš
Zúfalo rozhorčená nad tým, ako sa cítim
Snaží sa to zvládnuť
Nemôžem ich nechať prelomiť moje viery
Snažte sa (ale) musíte si to uvedomiť
Život ma len míňa
Na tomto svete nie je nič ľahké
Dopredu kopce
Musí opraviť hrubé zneužitie
Spravodlivosti a slobody
Musíme vstať, kým nie je neskoro
Zatiaľ čo oni mrchu a stonajú a hovoria
Že to uráža ich alebo niekoho iného
Potom sa staneme tichým tolerovaným štátom
Želanie zlepšiť náš spôsob života
Prijať a nespochybňovať to
Hovoria, že tak to má byť
Myslím si preto, že nesúhlasím
Čokoľvek poviem, je nesprávne
Rozhodnú o tom, čo musí byť
Ovečkám sa rýchlo verí
Moju nenávisť mi to nikto nemôže vziať
Nahnevajte bolesť
Pivovarníctvo exploduje
Nahnevajte bolesť
Pozerám do budúcnosti a vidím
Že tam pre mňa nie je nič vyčlenené
Ale osamelá smrť
Za mojím odchodom nemal kto smútiť
Pretože budem ďalší mŕtvy rebel
To v tomto národe nezmenilo
To nerada počúva pravdu
Ktorý je
Nahnevajte bolesť
Nechám kurva strach
Nahnevajte bolesť
V tomto elitárskom živote
Nahnevajte bolesť
V tomto elitárskom živote
Nahnevajte bolesť
Pretože moja nenávisť zvíťazí
Všetko, čo mi kedy stojí v ceste
Zaslepený, prečo nevidíš, čo tým myslím
Písanie je na stene
Otvor oči pre pravdu
Otvor oči pre moju pravdu
Otvor oči pre moju nenávisť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk