Texty & Preklad: blood for blood - my jesus mercy Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi blood for blood! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno blood for blood b a uvidíte aké piene od blood for blood máme v našom archíve a viac podobných ako my jesus mercy.

blood for blood
my jesus mercy
This is the story of a noble heart
that was broken
And pounded from the very start
You think you know violence?
You think you know pain?
Well think again, you little puke.
Cause even Job knew love and life
before he suffered:
my friend never did.
Once he was young and helpess:
help never came.
Well.. he'll never be helpless again.
Who's laughing now?
No one's laughing now?
And never again..
Cause now he's got a gun.
You mothers fuckers better run.
Cause now he's got a gun.
Yeah, there's no justice, there's just us:
he knew it from day one.
That there's no justice, there's just us
NO love and light but now he's got a gun
Who's laughing now?
No one's laughing now?
And never again..
Cause now he's got a gun.
You mothers fuckers better run.
Cause now he's got a gun.
You mothers fuckers better run.
You ain't laughing now.
(This next part of the song is derictly to
Steve, where ever he may be:)
Did you call my name and I didn't hear?
Did you call my name and I didn't care?
Did you call my our names and we didn't hear?
Did you call our names
and think we did not care?
Now he's gotta gun.
You mothers fuckers better run.
Now he's gotta gun.
You mothers fuckers better run.
Now he's gotta gun.
My jesus mercy.

 

Toto je príbeh šľachetného srdca
to bolo zlomené
A búšil od samého začiatku
Myslíš si, že poznáš násilie?
Myslíš si, že vieš bolesť?
Dobre si premyslite, malý puk.
Pretože aj Job poznal lásku a život
predtým, ako utrpel:
môj priateľ nikdy neurobil.
Raz bol mladý a pomocný:
pomoc nikdy neprišla.
No .. už nikdy nebude bezmocný.
Kto sa smeje teraz?
Nikto sa teraz nesmeje?
A nikdy viac ..
Pretože teraz má zbraň.
Vy matky sráči, radšej utekajte.
Pretože teraz má zbraň.
Áno, neexistuje spravodlivosť, sme tu len my:
vedel to od prvého dňa.
Že neexistuje spravodlivosť, sme tu iba my
ŽIADNA láska a svetlo, ale teraz má zbraň
Kto sa smeje teraz?
Nikto sa teraz nesmeje?
A nikdy viac ..
Pretože teraz má zbraň.
Vy matky sráči, radšej utekajte.
Pretože teraz má zbraň.
Vy matky sráči, radšej utekajte.
Teraz sa nesmeješ.
(Táto ďalšia časť piesne je posmievaná
Steve, nech je kdekoľvek :)
Zavolal si moje meno a ja som to nepočula?
Zavolal si moje meno a bolo mi to jedno?
Zavolal si moje meno a my sme to nepočuli?
Zavolal si naše mená
a myslíme si, že nás to nezaujímalo?
Teraz musí mať zbraň.
Vy matky sráči, radšej utekajte.
Teraz musí mať zbraň.
Vy matky sráči, radšej utekajte.
Teraz musí mať zbraň.
Ježišovo milosrdenstvo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk