Texty & Preklad: blake shelton - good country song Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi blake shelton! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno blake shelton b a uvidíte aké piene od blake shelton máme v našom archíve a viac podobných ako good country song.

blake shelton
good country song
Shotgun in my daddy's truck
Eight years old and acting tough
He smiled at me and said, "You shift the gears"
He would search that FM dial
And I would count down every mile
Til the station out of Tulsa came in clear
It was old Thomas Conley on the radio
It punched me in the gut, man, it rattled my soul
I'm talking about a good country song
Makes you smile, makes you hurt
Leaves you hanging on every word
A good country song
Makes you love, makes you leave
Raise some hell or hit your knees
All I know is I think of home
Grab my guitar and strum along
Kick on back and sip me something strong
When I hear a good country song
While hip-hop, rap, and rock were cool
I was in my basement getting schooled
On George and Keith and Vernon and Alabama
I was learning bout those neon lights
Wasted days and wasted nights
And honky-tonks from Texas to Montana
And when my fingers found the fret board
I close my eyes and sing
I swear that beat up guitar only played one thing
I'm talking bout a good country song
Makes you smile, makes you hurt
Leaves you hanging on every word
A good country song
Makes you love, makes you leave
Raise some hell or hit your knees
All I know is I think of home
Grab my guitar and strum along
Kick on back and sip me something strong
When I hear a good country song

 

Brokovnica v nákladnom aute môjho otca
Osem rokov starý a pôsobiaci tvrdo
Usmial sa na mňa a povedal: „Zaradíš rýchlosť“
Hľadal by ten číselník FM
A odpočítaval by som každú míľu
Až kým stanica z Tulsy nevyšla jasne
V rádiu to bol starý Thomas Conley
Udrelo ma to do čreva, človeče, zarachotilo mi to dušu
Hovorím o dobrej country piesni
Rozosmeje vás, spôsobí vám ublíženie
Nechá vás visieť na každom slove
Dobrá country pieseň
Robí vás láskou, núti vás odísť
Zdvihnite peklo alebo si klepnite na kolená
Viem iba, že myslím na domov
Chytiť moju gitaru a brnkať
Nakopni sa dozadu a napi ma niečoho silného
Keď počujem dobrú country pieseň
Zatiaľ čo hip-hop, rap a rock boli v pohode
Bol som v suteréne, kde som sa učil
Na Georga a Keitha a Vernona a Alabamu
Učil som sa o tých neónoch
Premrhané dni a premrhané noci
A honky-tonky z Texasu do Montany
A keď moje prsty našli pražcovú dosku
Zavriem oči a spievam
Prisahám, že zbitá gitara hrala iba jednu vec
Hovorím o dobrej country piesni
Rozosmeje vás, spôsobí vám ublíženie
Nechá vás visieť na každom slove
Dobrá country pieseň
Robí vás láskou, núti vás odísť
Zdvihnite peklo alebo si klepnite na kolená
Viem iba, že myslím na domov
Chytiť moju gitaru a brnkať
Nakopni sa dozadu a napi ma niečoho silného
Keď počujem dobrú country pieseň

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk