Texty & Preklad: blake shelton - drink on it Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi blake shelton! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno blake shelton b a uvidíte aké piene od blake shelton máme v našom archíve a viac podobných ako drink on it.

blake shelton
drink on it
Hey girl, hey where ya goin'
Come back and sit back down
You look too good to be
heading home so early now
You say you gotta work tomorrow
Got a lot on your mind
Let me buy another round
Girl I think you and I should just
Drink on it
Put our heads together and think on it
Maybe later on we can sleep on it
But for right now
Girl we just need to drink on it
We can talk rocket science
Jesus or politics
How your boyfriend cheated on you
Man he sounds like such a prick
I could use another whiskey
And your Cosmo's gettin' low
While we're trying to figure out
The next place we should go
We can drink on it
Put our heads together and think on it
Maybe later on we can sleep on it
But for right now
Girl we just need to drink on it
This place is closing down
But I don't wanna quit
Gotta good thing going girl
Let's find out what it is
And drink on it
Your place or mine
Girl we can drink on it
Dust off a bottle and drink on it
Feels like we're doin' something right
Let's find a corner of the night
Where you and I can just drink on it
Put our heads together and think on it
Maybe later on we can sleep on it
But for right now
Girl we just need to drink on it
Might make a memory that we won't forget
So let's just drink on it

 

Hej dievča, hej kam ideš
Vráťte sa a sadnite si späť
Vyzeráš príliš dobre na to, aby si bol
teraz mierim domov
Hovoríš, že zajtra musíš pracovať
Mám toho veľa na mysli
Nech si kúpim ďalšie kolo
Dievča, myslím, že by sme mali len a len
Pite na ňom
Dajte hlavy dokopy a premýšľajte
Možno na ňom neskôr môžeme spať
Ale zatiaľ
Dievča, musíme si na ňom len vypiť
Môžeme hovoriť o raketovej vede
Ježiš alebo politika
Ako ťa tvoj priateľ podviedol
Človeče, znie to ako taký štuchanec
Mohol by som použiť inú whisky
A tvoje Cosmo sa znižuje
Zatiaľ čo sa snažíme prísť na to
Ďalšie miesto, kam by sme mali ísť
Môžeme na ňom piť
Dajte hlavy dokopy a premýšľajte
Možno na ňom neskôr môžeme spať
Ale zatiaľ
Dievča, musíme si na ňom len vypiť
Toto miesto sa zatvára
Ale nechcem prestať
Musí byť dobrá vec, dievča
Poďme zistiť, čo to je
A piť na ňom
Vaše miesto alebo moje
Dievča, môžeme na ňom piť
Oprášte fľašu a napite sa na ňu
Zdá sa mi, že robíme niečo správne
Poďme nájsť roh noci
Kde sa na ňom ty a ja môžeme len napiť
Dajte hlavy dokopy a premýšľajte
Možno na ňom neskôr môžeme spať
Ale zatiaľ
Dievča, musíme si na ňom len vypiť
Možno si urobíte spomienku, na ktorú nezabudneme
Poďme sa na to teda len napiť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk