Texty & Preklad: blaine larsen - best man Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi blaine larsen! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno blaine larsen b a uvidíte aké piene od blaine larsen máme v našom archíve a viac podobných ako best man.

blaine larsen
best man
My mama got married to someone I barely knew
They had me then they had my sister too
I was too young to understand why he left
But how it broke my mama's heart, I'll never forget
It was three years before she met somebody new
And though I didn't have much to compare him to
[Chorus]
He was the best man my mama ever loved
Not the kind that walks away but the kind that don't give up
Devoted and true, someone to look up to
Even a boy of eight could understand
He was the best man
He called me his son and I called him dad
He was like no friend that I had ever had
He taught me how to drive a nail and build a go-cart
And how to love a woman with all of my heart
And one night we watched him get down on one knee
And ask mama to be his wife, and he asked me...
To be the best man and I stood by his side
As he lifted the veil of that beautiful bride
He said I do, then she did too
And she walked back down the aisle holding hands
With the best man
He said I do, then she did too
And she walked back down the aisle holding hands
With the best man
Dad you're still the best man

 

Moja mama sa vydala za niekoho, koho som ledva poznala
Mali ma potom mali aj moju sestru
Bol som príliš mladý na to, aby som pochopil, prečo odišiel
Ale ako to zlomilo mamine srdce, nikdy nezabudnem
Boli to tri roky predtým, ako stretla niekoho nového
A hoci som ho nemal veľmi s čím porovnávať
[Refrén]
Bol to najlepší muž, aký moja mama kedy milovala
Nie taký, ktorý odchádza, ale taký, ktorý sa nevzdáva
Oddaný a pravdivý, niekto, komu treba vzhliadnuť
Aj osemročný chlapec to pochopil
Bol to najlepší človek
Nazval ma svojím synom a ja som ho nazval otcom
Bol ako žiadny priateľ, akého som kedy mala
Naučil ma, ako zatĺcť klinec a postaviť motokáru
A ako milovať ženu z celého srdca
A jednu noc sme sledovali, ako padol na jedno koleno
A požiadaj mamu, aby som bola jeho ženou, a on požiadal mňa ...
Aby som bol najlepším človekom, stál som po jeho boku
Keď zdvihol závoj tej krásnej nevesty
Povedal, že áno, potom aj ona
A šla späť uličkou a držala sa za ruky
S najlepším mužom
Povedal, že áno, potom aj ona
A šla späť uličkou a držala sa za ruky
S najlepším mužom
Oci, ty si stále najlepší muž

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk