Texty & Preklad: blaine larsen - at the gate Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi blaine larsen! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno blaine larsen b a uvidíte aké piene od blaine larsen máme v našom archíve a viac podobných ako at the gate.

blaine larsen
at the gate
Will it be my Uncle Ronnie, I barely knew him when he left
He was only nineteen when he crashed that red Corvette
Will it be my great grandmother with some cookies that she baked
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
Will it be my goodfriend Matthew who spent his life in a chair
Will he coming running to me the day I get up there
Or that bully back in high school I told my Mama that I hate
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
Will it be a choir of Angels with some heavenly refrain
Or Saint Peter like I've always heard with his big book of names
Will it be my old dog, Bailey, who died when I was eight
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
[Instrumental Interlude]
I pray it's not my wife, my daughter or my son
Cause that would mean the good Lord took em before my time was done
Tonight, they're all sound asleep as I lie here wide awake
And I wonder who's gonna greet me at the gate
We're brought into this world with God only knows how many years
We crawl, we walk, we run, we dance
We cry a million tears
And in a flash our lives are over
And we're face to face with fate
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
Who's gonna greet me at the gate

 

Bude to môj strýko Ronnie, sotva som ho poznal, keď odchádzal
Mal iba devätnásť, keď havaroval s červenou Corvette
Bude to moja prababička s koláčikmi, ktoré napiekla
Zaujímalo by ma, kto ma pozdraví v bráne
Bude to môj priateľ Matthew, ktorý strávil svoj život v kresle
Príde ku mne v deň, keď tam vstanem
Alebo ten násilník späť na strednej škole som povedal svojej mame, že nenávidím
Zaujímalo by ma, kto ma pozdraví v bráne
Bude to zbor anjelov s nejakým nebeským refrénom
Alebo svätý Peter, ako som to vždy počul s ​​jeho veľkou knihou mien
Bude to môj starý pes Bailey, ktorý zomrel, keď mi bolo osem
Zaujímalo by ma, kto ma pozdraví v bráne
[Instrumental Interlude]
Modlím sa, aby to nebola moja žena, moja dcéra alebo môj syn
Pretože by to znamenalo, že dobrý Pán ich vzal skôr, ako bude môj čas hotový
Dnes večer všetci tvrdo spia, keď tu ležím úplne hore
A zaujímalo by ma, kto ma pozdraví v bráne
Sme privedení na tento svet s Bohom, len vie, koľko rokov
Plazíme sa, chodíme, beháme, tancujeme
Plačeme milión sĺz
A bleskovo naše životy skončili
A sme tvárou v tvár osudu
Zaujímalo by ma, kto ma pozdraví v bráne
Kto ma pozdraví v bráne

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk