Texty & Preklad: billy kain - billy kain biography Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi billy kain! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno billy kain b a uvidíte aké piene od billy kain máme v našom archíve a viac podobných ako billy kain biography.

billy kain
billy kain biography
Billy Kain emerged from the streets of Florida and was the first signee to Gamebreed/VVS South Entertainment joint venture, building momentum as a rising emcee while sacrificing the only way of life hes ever known. Im trying to keep it 100 with my career and who I am aside from that, says Billy Kain. Its hard, but I try to stay the same and balance both worlds. I dont want to forget where I came from and at the same time, dont wanna miss blessings tryna live the same lifestyle I been livin. All in anticipation of a summer 12 debut, his street singles Bang Bang and Zoe Boy Anthem, are lyrical proof that Billy Kain is here to stay. Billy Kains lauched his own VVS South Entertainment imprint in 2008 . Billy Kains Florida State of Mind is a dose of reality and life from an authentic perspective.
Billy Kain earned his moniker by absorbing all the hood had to offer and profiting from it tenfold. It was his sense of urgency that kept him alive and well. By the time he was 16 he had learned all the inner workings of a production studio and traveled daily to Boca Bobs Studio to perfect his engineering interests. His childhood innocence, however, didnt last long and he was eventually forced to fend for himself. When I came into my manhood and I had to make real decisions, Kain remembers. Thats when I fell real heavily into the hustlin and the streets, and was doin everything under the sun. Thats when I said, Forget music.
Billy Kain yielded to the trappings of the hood, becoming every bit the ghetto celebrity. He set up shop, opening up a clothing store and car wash in Orlando, Fl and imposed his will on the streets.
Billy Kain recorded his first mixtape, Bang Bang, Volume 1 and subsequently incorporated YMR. Various performances, including the famed FIRESTONE would follow, as did major radio/street promotion and a blazing hot record, Businessman. His interest in the fortunes of the streets though, refused to cooperate. It was like, I kept going back, he remembers. I would go to the studio for a couple of months and then Id go back to the streets. Floridas A&R; Bigga Rankin made it official that Billy Kain is a force to recon with when Gamebreed went Nation in 2009. Billy Kain plans on staying independent stating 50/50 split joint ventures will be the only way to ink any deals. Rapper Billy Kain is the very definition of Florida & Zoe Life a self-inspired movement and a name you can trust. He is Billy Kain

 

Billy Kain sa vynoril z ulíc Floridy a bol prvým podpisom do spoločného podniku Gamebreed / VVS South Entertainment. Ako stúpajúci konferenciér budoval dynamiku a obetoval jediný spôsob života, aký kedy poznal. Snažím sa udržať to na 100 s mojou kariérou a tým, kto som okrem toho, hovorí Billy Kain. Je to ťažké, ale snažím sa zostať rovnaký a vyvážiť oba svety. Nechcem zabudnúť, odkiaľ som prišiel, a zároveň nechcem nechať ujsť požehnania, snažiť sa žiť rovnakým životným štýlom, akým som žil. Všetci v očakávaní debutu z leta 12. sú jeho pouličné single Bang Bang a Zoe Boy Anthem lyrickým dôkazom toho, že Billy Kain tu zostane. V roku 2008 Billy Kains uviedol svoju vlastnú potlač VVS South Entertainment. Billy Kains Florida State of Mind je dávkou reality a života z autentickej perspektívy.
Billy Kain si svoje meno získal tým, že absorbuje všetko, čo kapucňa ponúkala, a desaťkrát z toho profituje. Bol to jeho pocit urgentnosti, ktorý ho udržiaval pri živote a zdraví. V 16 rokoch sa naučil všetky vnútorné činnosti produkčného štúdia a denne cestoval do štúdia Boca Bobs, aby zdokonalil svoje inžinierske záujmy. Jeho detská nevina však netrvala dlho a nakoniec bol nútený postarať sa sám o seba. Keď som prišiel do svojho mužstva a musel som robiť skutočné rozhodnutia, Kain si pamätá. Vtedy som naozaj veľmi ťažko spadol do husľových ulíc a ulíc a robil som všetko pod slnkom. Vtedy som povedal: Zabudnite na hudbu.
Billy Kain sa podvolil ozdobe kapoty a stal sa z neho každopádne celebrity geta. Založil obchod, otvoril obchod s odevmi a umyvárňu automobilov v Orlande vo Fl a svoj vôľu uvalil na ulicu.
Billy Kain nahral svoj prvý mixtape, Bang Bang, diel 1 a následne zakomponoval YMR. Nasledovať budú rôzne vystúpenia vrátane slávneho FIRESTONE, veľká rozhlasová a pouličná propagácia a veľmi populárna nahrávka Obchodník. Jeho záujem o bohatstvo ulice však odmietol spolupracovať. Bolo to ako, stále som sa vracal späť, pamätá si. Išiel by som na pár mesiacov do štúdia a potom idem späť do ulíc. Floridas A&R; Bigga Rankin oficiálne oznámil, že Billy Kain je silou, ktorú treba prekonať, keď sa Gamebreed stal národom v roku 2009. Billy Kain plánuje zostať nezávislý a uvádza, že 50/50 rozdelených spoločných podnikov bude jediným spôsobom, ako uzavrieť akékoľvek dohody. Rapper Billy Kain je definíciou autorsky inšpirovaného hnutia Florida & Zoe Life a mena, ktorému môžete dôverovať. Je ním Billy Kain

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk