Texty & Preklad: billie holiday - our love is here to stay Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi billie holiday! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno billie holiday b a uvidíte aké piene od billie holiday máme v našom archíve a viac podobných ako our love is here to stay.

billie holiday
our love is here to stay
The more I read the papers
The less I comprehend
The world with all its capers
And how it all will end.
Nothing seems to be lasting.
But that isn't our affair,
We've got something permanent,
I mean in the way we care.
It's very clear
Our love is here to stay,
Not for a year
But ever and a day.
The radio and the telephone and the movies that we know
May just be passing fancies,
And in time may go.
But, oh my dear,
Our love is here to stay,
Together we're going a long, long way.
In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble,
They're only made of clay,
But our love is here to stay.

 

O to viac som čítal papiere
Čím menej tomu rozumiem
Svet so všetkými svojimi kaparmi
A ako sa to všetko skončí.
Zdá sa, že nič nie je trvalé.
Ale to nie je naša záležitosť,
Máme niečo trvalé,
Myslím tým, ako sa staráme.
Je to veľmi jasné
Naša láska je tu, aby zostala,
Nie rok
Ale vždy a deň.
Rádio, telefón a filmy, ktoré poznáme
Môže to byť len vymýšľanie fantazií,
A časom môže ísť.
Ale, môj drahý,
Naša láska je tu, aby zostala,
Spoločne ideme dlhá, dlhá cesta.
V čase, keď sa Skalnaté hory môžu rozpadnúť, Gibraltár sa môže rozpadnúť,
Sú vyrobené iba z hliny,
Ale naša láska tu zostane.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk