Texty & Preklad: billie holiday - let s call a heart a heart Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi billie holiday! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno billie holiday b a uvidíte aké piene od billie holiday máme v našom archíve a viac podobných ako let s call a heart a heart.

billie holiday
let s call a heart a heart
When we're in a friendly situation
My conversation may not be smart
But if we're to have a perfect understanding
Let's call a heart a heart
There are words that should be whispered gently
That's evidently the way to start
If I tell you what my dreams have been demanding
Let's call a heart a heart
Can I prove how I yearn
Just by the turn of a phrase
Can I keep my control
When all my soul is aflame
Maybe we'd call a true confession
And in discretion on someone's part
But if I'm to say how madly I adore you
Let's call a heart a heart

 

Keď sme v priateľskej situácii
Moja konverzácia nemusí byť inteligentná
Ale ak máme dokonale porozumieť
Nazvime srdce srdcom
Existujú slová, ktoré by sa mali šepkať jemne
To je zjavne spôsob, ako začať
Ak vám poviem, čo moje sny vyžadovali
Nazvime srdce srdcom
Môžem dokázať, ako túžim
Len na prelome frázy
Môžem si udržať kontrolu?
Keď je celá moja duša v plameňoch
Možno by sme nazvali skutočnú spoveď
A podľa uváženia z niekoho strany
Ale ak mám povedať, ako šialene ťa zbožňujem
Nazvime srdce srdcom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk