Texty & Preklad: bill monroe - turkey in the straw Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill monroe! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill monroe b a uvidíte aké piene od bill monroe máme v našom archíve a viac podobných ako turkey in the straw.

bill monroe
turkey in the straw
Well, I had an old hen and she had a wooden leg,
Just the best old hen that ever laid and egg,
She laid more eggs than any hen on the farm,
But a little drink of water wouldn't do her any harm.
CHORUS
Turkey in the hay, in the hay, hay, hay!
Turkey in the straw, in the straw, straw, straw!
Pick 'em up, shake 'em up, any way at all,
And hit up a tune called 'Turkey in the Straw'.
Well, I hitched up the wagon and I drove down the road,
With a two horse wagon and a four horse load,
Well I cracked my whip and the lead horse sprung,
And I said "Goodbye" to the wagon tongue.
CHORUS
Well, if frogs had wings and snakes had hair,
And automobiles went flyin' thro' the air,
Well, if watermelons grew on a huckleberry vine,
We'd still have winter in the summer time.
CHORUS
Oh, I went out to milk and I didn't know how,
I milked an old goat instead of a cow,
A monkey sittin' there on a pile of straw,
A-winkin' his eyes at his mother-in-law.
CHORUS
Well, I come to the river and I couldn't get across,
So I paid five dollars for an old blind horse,
Well, he wouldn't go ahead and he wouldn't stand still,
So he went up and down like an old saw mill.
CHORUS

 

No, mal som starú sliepku a ona mala drevenú nohu,
Len najlepšia stará sliepka, ktorá kedy zniesla a vajce,
Zniesla na farmu viac vajec ako ktorákoľvek sliepka
Ale trochu pitia vody by jej neurobilo zle.
CHORUS
Turecko v sene, v sene, seno, seno!
Turecko v slame, v slame, slame, slame!
Zdvihnite ich, zatraste nimi, akokoľvek,
A pustiť melódiu s názvom „Turecko v slame“.
Zapojil som vagón a išiel som po ceste,
S vagónom pre dva kone a nákladom pre štyri kone,
No, praskol som bičom a vodiaci kôň odskočil,
A ja som sa rozlúčil s jazykom vagóna.
CHORUS
Keby mali žaby krídla a hady mali vlasy,
A automobily leteli vzduchom,
No, ak vodné melóny rástli na viniči z borievky,
V lete by sme mali ešte zimu.
CHORUS
Ach, išiel som sa dojiť a nevedel som ako,
Dojil som namiesto kravy starú kozu,
Opica tam sedí na kope slamy,
Žmurkne očami na svoju svokru.
CHORUS
No, prichádzam k rieke a nemohol som sa dostať cez,
Takže som zaplatil päť dolárov za starého slepého koňa,
No on by nešiel dopredu a nestál by na mieste,
Chodil teda hore dole ako stará píla.
CHORUS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk