Texty & Preklad: bill monroe - memories of mother and dad Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill monroe! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill monroe b a uvidíte aké piene od bill monroe máme v našom archíve a viac podobných ako memories of mother and dad.

bill monroe
memories of mother and dad
Mother left this world of sorrow
Our home was silent and so sad
Dad took sick and had to leave us
I have no home No mother nor dad
There's a little lonesome grave yard
On these tomestones it did say
On mother's "gone but not forgotten"
On dad's "we'll meet again someday"
I often go out to the graveyard
Where they laided them down to rest
I can almost hear them whisper
Trust in god He'll do the rest
Their souls have gone up to heaven
Where they'll dwell with god above
Where they'll meet there friends and loved ones
And share with all his precious love

 

Matka opustila tento svet smútku
Náš domov bol tichý a taký smutný
Otec ochorel a musel nás opustiť
Nemám domov Žiadna matka ani otec
Je tu malý osamelý hrobový dvor
Na týchto náhrobkoch to skutočne stálo
Na matkinom „odchode, ale nezabudnutí“
Na ockovom „stretneme sa ešte niekedy“
Často chodím na cintorín
Kde ich položili, aby si oddýchli
Skoro ich začujem šepkať
Dôvera v boha. O zvyšok sa postará on
Ich duše vystúpili do neba
Kde budú prebývať s bohom vyššie
Kde sa tam stretnú s priateľmi a blízkymi
A zdieľať so všetkou jeho vzácnou láskou

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk