Texty & Preklad: bill monroe - i was left on the street Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill monroe! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill monroe b a uvidíte aké piene od bill monroe máme v našom archíve a viac podobných ako i was left on the street.

bill monroe
i was left on the street
A policeman's whistle gayly, a smile upon his face
As he walked along the old familiar beat
He saw a little bay crying and thought his heart would break
Standing bare foot in the middle of the street
I was left on the street with no shoes upon my feet
When I saw my mom and daddy drive away
Now I'm not old enough to know every much myself
But I saw my dad and mommy drive away
The policeman stopped the traffic, then went up to the boy
And he asked him gently, where do you belong
The little boy stopped crying and with trembling lips he said
I'm not big enough to know just what went wrong
[Chorus:]
The little boy is happy now with a new mom and dad
His new daddy is the policeman on the beat
Tho' he can't forget that awful day it doesn't seem to hurt so bad
He has a brand new pair of shoes upon his feet

 

Policajtove gay píšťalky, úsmev na tvári
Keď kráčal starým známym rytmom
Videl plač malého zálivu a myslel si, že sa mu zlomí srdce
Stojaci bosou nohou v strede ulice
Ostal som na ulici bez obutia na nohách
Keď som uvidel, ako mama a otec odchádzajú
Teraz nie som dosť starý na to, aby som to vedel každý sám
Ale videl som otca a mamu odchádzať
Policajt zastavil premávku, potom išiel hore k chlapcovi
A jemne sa ho spýtal, kam patríš
Malý chlapec prestal plakať a s trasúcimi sa perami povedal
Nie som dosť veľký na to, aby som vedel, čo sa stalo
[Refrén:]
Malý chlapec je teraz šťastný z novej mamy a otca
Jeho nový otec je policajt v rytme
Tho 'nemôže zabudnúť na ten hrozný deň, ktorý sa nezdá byť tak zlý
Na nohách má úplne nové topánky

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk