Texty & Preklad: bill monroe - i want to go with you Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill monroe! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill monroe b a uvidíte aké piene od bill monroe máme v našom archíve a viac podobných ako i want to go with you.

bill monroe
i want to go with you
I'm begging to you and I want to go with you
You're breaking my heart as you say goodbye
I hope and I pray we'll soon be together
My heart is so full, it's hard not to cry
What will I do when the leaves start falling?
The far distant hill will make me feel blue
Soon the flowers will die, don't let love die with them
And with you gone, dear, what will I do?
Your sweet ruby lips and hair like an angel
And your mournful eyes, they keep haunting me
But to know that you're mine, it makes life worth living
Oh, the time's gone by, a sweet memory
I'm trusting in you but each hour seems longer
I'm counting the days when I'll be with you
Our hearts are entwined, they're blessed with the future
A safe journey home I'm waiting for you

 

Prosím ťa a chcem ísť s tebou
Pri lúčení mi lámeš srdce
Dúfam a modlím sa, že čoskoro budeme spolu
Moje srdce je také plné, že je ťažké neplakať
Čo urobím, keď začnú padať listy?
Zo vzdialeného kopca sa budem cítiť ako modrý
Čoskoro kvety odumrú, nenechajte s nimi umrieť láskou
A keď si preč, drahý, čo budem robiť?
Vaše sladké rubínové pery a vlasy ako anjel
A tvoje smutné oči ma stále prenasledujú
Ale aby ste vedeli, že ste moji, robí život životom
Ach, čas uplynul, sladká spomienka
Verím ti, ale každá hodina sa zdá byť dlhšia
Počítam dni, kedy budem s tebou
Naše srdcia sú prepletené, sú požehnané budúcnosťou
Bezpečná cesta domov čakám na teba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk