Texty & Preklad: bill monroe - he will set your fields on fire Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill monroe! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill monroe b a uvidíte aké piene od bill monroe máme v našom archíve a viac podobných ako he will set your fields on fire.

bill monroe
he will set your fields on fire
There's a call that rings from the throne it springs
To those now gone astray
Saying, "Come ye men from your load of sin
There at the alter lay"
Many do not heed that the chains of greed
That their conscience never tire
Be assured my friend if you still offend
He will set your fields on fire
Now if you don't from sin retire
He will set your fields on fire
You have heard Jesus' call
And in death your soul must fall
Now my friend if you desire
You may join the heavenly choir
And rejoice with Him free from every sin
When He sets this world on fire
You have heard his voice, seen His soul rejoice
That trusted in His grace
You have blushed with sin as He knocked within
But still you hide your face
From the blessed Lord and His own true word
But still you say retire
Leave the downward path kindle, not His wrath
Or He'll set your fields on fire

 

Z trónu, ktorý vyviera, zazvoní volanie
Tým, ktorí teraz zblúdili
Hovoriac: „Poďte, ľudia, zo svojej záťaže hriechu
Tam na alter lay “
Mnohí nedbajú na reťaze chamtivosti
Že ich svedomie sa nikdy neunaví
Ak sa stále urážate, buďte si istý mojím priateľom
Zapáli vaše polia
Teraz, ak nie z hriechu, odíď do dôchodku
Zapáli vaše polia
Počuli ste Ježišovo volanie
A v smrti musí padnúť tvoja duša
Teraz môj priateľ, ak chceš
Môžete sa pridať k nebeskému zboru
A raduj sa s Ním bez každého hriechu
Keď podpáli tento svet
Počuli ste jeho hlas, videli ste, ako sa jeho duša raduje
To verilo v Jeho milosť
Začervenal si sa od hriechu, keď On zaklopal
Stále však skrývaš svoju tvár
Od požehnaného Pána a Jeho vlastného pravého slova
Ale aj tak hovoríš dôchodok
Cestu smerom dole nechajte zapálenú, nie Jeho hnev
Alebo podpáli vaše polia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk