Texty & Preklad: bill monroe - banks of the ohio Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill monroe! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill monroe b a uvidíte aké piene od bill monroe máme v našom archíve a viac podobných ako banks of the ohio.

bill monroe
banks of the ohio
I asked my love to take a walk,
Just a little way's with me.
An' as we walked,
Then we would talk
All about our wedding day.
[Chorus]
"Darlin', say that you'll be mine;
In our home we'll happy be,
Down beside where the waters flow,
On the banks of the Ohio."
I took her by her pretty white hand,
I led her down the banks of sand,
I plunged her in
Where she would drown,
An' watched her as she floated down.
[Chorus]
Returnin' home between twelve and one,
Thinkin', Lord, what a deed I've done;
I'd killed the girl
I love, you see,
Because she would not marry me.
The very next day, at half past four,
The sheriff walked right to my door;
He says, "Young man,
Don't try to run.
You'll pay for this awful crime you've don."
[Chorus]

 

Požiadal som svoju lásku, aby sa prešla,
Len kúsok cesty je so mnou.
Keď sme išli,
Potom by sme sa porozprávali
Všetko o našom svadobnom dni.
[Refrén]
„Miláčik, povedz, že budeš môj;
U nás doma budeme šťastní,
Dole vedľa miesta, kde tečú vody,
Na brehu Ohia. “
Vzal som ju za jej peknú bielu ruku,
Viedol som ju po brehoch piesku,
Ponoril som ju dovnútra
Kde by sa utopila,
An 'ju sledoval, keď plávala dole.
[Refrén]
Návrat domov medzi dvanástou a jednou,
Myslím na to, Pane, aký skutok som urobil;
To dievča som zabil
Milujem, vidíš,
Pretože by si ma nevzala.
Hneď nasledujúci deň, o pol piatej,
Šerif prešiel priamo k mojim dverám;
Hovorí: „Mladý muž,
Nesnažte sa utekať.
Zaplatíte za tento hrozný zločin, ktorý ste spáchali. ““
[Refrén]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk