Texty & Preklad: bill evans trio - polka dots and moonbeams Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bill evans trio! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bill evans trio b a uvidíte aké piene od bill evans trio máme v našom archíve a viac podobných ako polka dots and moonbeams.

bill evans trio
polka dots and moonbeams
A country dance was being held in a garden
I felt a bump and heard an "Oh, beg your pardon"
Suddenly I saw polka dots and moonbeams
All around a pug-nosed dream
The music started and was I the perplexed one
I held my breath and said "May I have the next one?"
In my frightened arms, polka dots and moonbeams
Sparkled on a pug-nosed dream
There were questions in the eyes of other dancers
As we floated over the floor
There were questions but my heart knew all the answers
And perhaps a few things more
Now in a cottage built of lilacs and laughter
I know the meaning of the words "Ever after"
And I'll always see polka dots and moonbeams
When I kiss the pug-nosed dream

 

V záhrade sa konal vidiecky tanec
Cítil som hrčku a začul som „Ach, prepáč“
Zrazu som uvidel polky a mesačné lúče
Všade okolo sen mops
Hudba začala a ja som bol zmätený
Zatajil som dych a povedal: „Môžem si dať ďalší?“
V mojich vystrašených rukách, bodkách a mesačných lúčoch
Iskrila na sen s mopslíkom
V očiach ostatných tanečníkov sa vyskytli otázky
Keď sme sa vznášali nad podlahou
Boli otázky, ale moje srdce poznalo všetky odpovede
A možno ešte pár vecí
Teraz v chate postavenej zo šeříkov a smiechu
Poznám význam slov „Až potom“
A vždy uvidím polky a mesačné lúče
Keď pobozkám sen s mopslíkom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk