Texty & Preklad: bg knocc out dresta - micc check Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bg knocc out dresta! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bg knocc out dresta b a uvidíte aké piene od bg knocc out dresta máme v našom archíve a viac podobných ako micc check.

bg knocc out dresta
micc check
Yeah, somethin' fo' you trick ass niggaz in 95.
Ha, b.g. knocc out and gangsta dre'sta
Compton fo' life, fools.
Chorus:
Micc check - 1,2 - what a nigga - gon do
When the 165 crew run upon you?
Yeah, you know you gon bow down like a bitch
'cause you niggaz can't fuck witta 5 or the 6.
[ b.g.]
Rollin' the cpt inside my g wit my mask on
Ready to catch these bustas slippin' so dat I can blast on
They ass for shootin' my homie just the other fuckin' day, g.
They fucked up but fuck dat, them niggaz now gots to pay, g.
I'm headin' up to the spot where they be chillin', so now I'm dippin'
Oh, wouldn't ya know, these niggaz standin' on the corner slippin'.
I bumped around the block and I hopped out my g so
I creeped and crawled, I crawled and crept on my knees until I got close
They probably would have seen me if they wasn't so faded.
Fuck , run upon the crowd, pulled out my gat and then I sprayed it.
Niggaz are runnin' and bailin' until I watched a few drop like
Broke around the corner, took off my mask and then I hopped back
Into my g, which stand on the scene before I heard the sirens.
Slapped on my bitch all from the way so I can collect all my ends.
Took the g and dumped it but I had to dump the strap, too.
It was my only chance so I did what I had to.
Chorus [2x]
[dre'sta]
Hyh, I'm sick and goin' asleep, waking up to sweaty sheets
Stressin' from the mess and all the pressures on the streets
I wanna pack my heat everywhere a nigga step
From the thoughts dat have crept about death as I slept.
Sheltered in my madness, dreamin' about mo' killin'
And never seem to wake until I see some blood spillin'.
Dealin' witta stuff's kinda ruff on a young mind
Everybody dying from criminals to one-times
If we believin' everything dat the bible say
Shit, we be partyin' everyday.
But I don't feel right, I feel angry and depressed
'cause I'm dreamin' about flesh bein' ripped from my chest.
Down goes another nigga, down goes another
Respect to my brotha, rest in piece, bam, I love ya.
Man, it's a trip to see you gone and I'm alone
You would want me to carry on so I gots to be strong.
If only I had known or had a clue who really did dat
I swear I'll take diz here gat and split dat nigga'z wig back
I hate to see some niggaz do some dirt to some kin of me
Fuckin' loc is fin? to be backtrackin' on my enemy.
Niggaz know what's happenin', I rollin' through yo hood wit my strap in my lap and
About to start blastin', you trick ass niggaz.
Chorus: [2x]
Micc check - 1,2 - whatchu marks gon do?
Micc check - 1,2 - whatchu bustaz gon do?
Micc check - 1,2 - whatchu bitches gon do?
Micc check - 1,2 - whatchu niggaz gon do?
Micc check - 1,2 - whatchu fools gon do?
Micc check - 1,2 - what ad pound gon do?
Micc check - 1,2 - whatchu hoochies gon do?
Micc check - 1,2 - whatchu niggaz wanna do?

 

Áno, niečo, čím oklamete zadok niggaz v 95.
Ha, b.g. knocc out a gangsta dre'sta
Compton pre život, blázni.
Refrén:
Kontrola Micc - 1,2 - čo robí nigga - gon
Keď na vás narazí 165 posádok?
Áno, vieš, že sa pokloníš ako mrcha
Pretože ty niggaz nemôžeš šukať s 5 alebo 6.
[b.g.]
Rolling 'cpt vo vnútri môjho vtipu s mojou maskou
Sme pripravení chytiť tieto busty, ktoré skĺzavajú, aby som mohol vystreliť
Zadok kvôli streľbe z môjho kámoša len druhý deň, napr.
Oni do prdele, ale kurva dat, oni niggaz teraz gots platiť, g.
Idem hore na miesto, kde sa chillin ', takže teraz som dippin'
Och, nevedel by si, títo niggazi stoja na rohu a šmýkajú sa.
Narazil som okolo bloku a vyskočil som zo svojho g tak
Plazil som sa a plazil som sa, plazil som sa a plazil sa po kolenách, až kým som sa nepriblížil
Pravdepodobne by ma videli, keby neboli také vyblednuté.
Seriem na beh na dav, vytiahol mi bránku a potom som ju nastriekal.
Niggazi bežia a hejtujú sa, až kým som nepozeral na pár kvapiek ako
Zlomil som za rohom, sňal som masku a potom som skočil späť
Do môjho g, ktoré stoja na scéne skôr, ako som začul sirény.
Z celej cesty ma fackoval, aby som mohol pozbierať všetky svoje konce.
Vzal g a vyhodil to, ale musel som tiež odhodiť remienok.
Bola to moja jediná šanca, tak som urobil, čo som musel.
Refrén [2x]
[dre'sta]
Hm, je mi zle a idem spať a budím sa na spotené plachty
Stres z neporiadku a všetkých tlakov na uliciach
Chcem zbaliť svoje teplo všade na nigga krok
Z myšlienok sa dáta plazili o smrti, keď som spal.
Ukrytý v mojom šialenstve, snívam o tom, že zabijem
A zdá sa, že sa nikdy neprebudí, kým neuvidím vylievať krv.
Dojednávanie vecí je pre mladých ľudí trochu ruff
Každý, kto zomiera od zločincov, jednorazovo
Ak veríme všetkému, čo hovorí Biblia
Do riti, každý deň sa bavíme.
Ale necítim sa dobre, cítim sa nahnevaná a depresívna
Pretože snívam o tom, že mi mäso bolo vytrhnuté z hrude.
Dole ide ďalší nigga, dole ide ďalší
Úcta k mojej brote, odpočívaj v kuse, bum, milujem ťa.
Človeče, je to výlet, aby som ťa videl preč a ja som sám
Chceli by ste, aby som pokračoval, aby som bol silný.
Keby som len vedel alebo mal tušenie, kto to naozaj urobil
Prisahám, že tu vezmem diz a rozdelím parochňu dat nigga'z späť
Nerád vidím, ako niektorí niggazi robia špinu niektorým mojim príbuzným
Seru na to je fin? aby som ustúpil od môjho nepriateľa.
Niggaz vie, čo sa deje, pretáčam sa cez tvoju kapucňu s remienkom v lone a
Chystáte sa odstreliť, oklamete zadok.
Refrén: [2x]
Kontrola Micc - 1,2 - aké značky urobí?
Kontrola Micc - 1,2 - čo robí bustaz gon?
Kontrola Micc - 1,2 - čo robia suky, čo robí?
Kontrola Micc - 1,2 - čo robí niggaz gon?
Kontrola Micc - 1,2 - čo robia blázni?
Kontrola Micc - 1,2 - čo robí libra?
Micc check - 1,2 - whatchu hoochies gon do?
Kontrola Micc - 1,2 - čo chcete robiť?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk