Texty & Preklad: beyond the embrace - bastard screams Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi beyond the embrace! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno beyond the embrace b a uvidíte aké piene od beyond the embrace máme v našom archíve a viac podobných ako bastard screams.

beyond the embrace
bastard screams
Chewing on razorblades again
Suckling wounds that forever upend
These bastard screams in whirlwind screams
Spoken tragedy of blackened dreams
Poison words fill the air again
With the strength to tear my skin
As the damned engulf our lives
Following the sea of unlit eyes
Retaliation burns a desperate flame
Around my throat
The pressure's building up
I want to make my tongue explode
The bastard screams, they keep calling me
Spoken tragedy of blackened dreams
The bastard screams, they keep calling me
Why won't they just let me die? Won't they let me die?
Ablaze my soul, feel the blow
As I fool and take the delta pain
What I say is that
We feed the deltas to the dogs
What I feel, what I know
Is that I'd find a better life below
Somewhere in the earth
Where I won't hear the sound
Retaliation burns a desperate flame
Around my throat
The pressure's building up
I want to make my tongue explode
If I let go I might have found the way to go
At least I get to feel my nerve
The bastard screams, they keep calling me
Spoken tragedy of blackened dreams
The bastard screams, they keep calling me
Why won't they just let me die?
A bullet doesn't fly a thousand miles away
Just like I couldn't die a thousand deaths
But if I keep this flame of bitterness and hate
It will keep me warm until my dying day
I hear them, I feel them
I loathe them, these words become my world

 

Opäť žuvanie žiletiek
Dojčiace rany, ktoré navždy vyvrcholia
Títo bastardi kričia vo víchrici víchrice
Hovorená tragédia začiernených snov
Vzduch opäť naplnia jedové slová
So silou natrhnúť mi pokožku
Ako zatratení pohltia naše životy
Po mori neosvetlených očí
Odplata spaľuje zúfalý plameň
Okolo krku
Tlak sa zvyšuje
Chcem, aby mi vybuchol jazyk
Ten bastard kričí, stále mi volajú
Hovorená tragédia začiernených snov
Ten bastard kričí, stále mi volajú
Prečo ma nenechajú len tak zomrieť? Nenechajú ma zomrieť?
Oheň moju dušu, precíť úder
Ako klamem a beriem delta bolesť
Čo hovorím, je to
Kŕmime delty psom
Čo cítim, čo viem
Je to, že tu nájdem lepší život
Niekde na zemi
Kde nebudem počuť zvuk
Odplata spaľuje zúfalý plameň
Okolo krku
Tlak sa zvyšuje
Chcem, aby mi vybuchol jazyk
Keby som to pustil, možno by som našiel cestu
Aspoň cítim nervy
Ten bastard kričí, stále mi volajú
Hovorená tragédia začiernených snov
Ten bastard kričí, stále mi volajú
Prečo ma nenechajú len tak zomrieť?
Guľka nelieta ani tisíc kilometrov ďaleko
Rovnako ako som nemohol zomrieť tisíc úmrtí
Ale ak si nechám tento plameň horkosti a nenávisti
Zahreje ma až do môjho posledného dňa
Počujem ich, cítim
Neznášam ich, tieto slová sa stávajú mojim svetom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk