Texty & Preklad: ben folds - zak and sara Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako zak and sara.

ben folds
zak and sara
Sara spelled without an 'h' was getting bored
On a Peavea amp in 1984
While Zak without a 'see' tried out some new guitars
Playing Sara-with-no-h's favorite song
Zak and Sara
Often Sara would have spells where she lost time
She saw the future, she heard voices from inside
The kind of voices she would soon learn to deny
Because at home they got her smacked
Zak and Sara
Zak and Sara
Zak called his dad about layaway plans
And Sara told the friendly salesman that:
"You'll all die in your cars,
And why's it gotta be dark?
And you're all working in a submarine."
(Asshole)
She saw the lights, she saw the pale English face
Some strange machines repeating beats and thumping bass
Visions of pills that put you in a loving trance
That make it possible for all white boys to dance
And when Zak finished Sara's song, Sara clapped
Zak and Sara
Zak and Sara

 

Sara hláskovaná bez „h“ sa nudila
Na zosilňovači Peavea v roku 1984
Zatiaľ čo Zak bez 'see' vyskúšal niekoľko nových gitár
Prehrávanie obľúbenej piesne Sara-with-no-h
Zak a Sara
Sara často mala kúzla, kde stratila čas
Videla budúcnosť, počula hlasy zvnútra
Takéto hlasy, ktoré by sa čoskoro naučila popierať
Pretože doma ju dostali facku
Zak a Sara
Zak a Sara
Zak zavolal svojmu otcovi o plánoch na prepustenie
A Sara priateľskému predavačovi povedala, že:
„Všetci zomriete vo svojich autách,
A prečo musí byť tma?
A všetci pracujete v ponorke. ““
(Kretén)
Videla svetlá, videla bledú anglickú tvár
Niektoré zvláštne stroje opakujúce rytmy a búchajúce basy
Vízie piluliek, ktoré vás uvádzajú do láskyplného tranzu
To umožňuje všetkým bielym chlapcom tancovať
A keď Zak dokončil Sárinu pieseň, Sara zatlieskala
Zak a Sara
Zak a Sara

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk