Texty & Preklad: ben folds - way to normal Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako way to normal.

ben folds
way to normal
Is this the way to normal?
Is this the way to normal?
Show me the way to normal
Show me the way to normal
Show me the way to normal
Is this the way to normal?
You can blame it on the President
But what if it was you
Who was the White House resident?
Or could you save the starving children?
When there's so much else to do
With all the problems of the world
Coming down on you
So this is the way
This is the way to normal
Show me the way
Show me the way to normal
Alright
You can say my music's bullshit
In your uppity review
But if it was you here at this keyboard
With all the people waiting
To hear your next CD
And throw you in the garbage
Or hail your masterpiece
So show me the way
Show me the way to normal
This is the way
This is the way to normal
Alright
And all these corporations poisoning our air
The children sad and hungry
But they don't even care
Let's get together people
We've got problems here to solve
Let's make this world a better place
Before there is no world at
Is this is the way to normal?
Is this is the way to normal?
Show me the way to normal
Show me the way to normal
Show me the way to normal
Show me the way to normal

 

Je to cesta k normálu?
Je to cesta k normálu?
Ukáž mi cestu k normálu
Ukáž mi cestu k normálu
Ukáž mi cestu k normálu
Je to cesta k normálu?
Môžete za to prezident
Ale čo keby si to bol ty
Kto bol obyvateľom Bieleho domu?
Alebo by ste mohli zachrániť hladujúce deti?
Keď je toho ešte veľa čo robiť
So všetkými problémami sveta
Schádzam na teba
Takže toto je cesta
Toto je cesta k normálu
Ukáž mi cestu
Ukáž mi cestu k normálu
Dobre
Môžete povedať kecy mojej hudby
Vo vašej recenzii uppity
Ale keby ste to boli vy, tu pri tejto klávesnici
So všetkými čakajúcimi ľuďmi
Ak si chcete vypočuť vaše ďalšie CD
A vyhodiť ťa do odpadu
Alebo pozdravte svoje majstrovské dielo
Tak mi ukáž cestu
Ukáž mi cestu k normálu
Toto je cesta
Toto je cesta k normálu
Dobre
A všetky tieto spoločnosti otrávia náš vzduch
Deti smutné a hladné
Ale ani ich to nezaujíma
Spojme ľudí
Máme tu problémy, ktoré musíme vyriešiť
Spravme tento svet lepším miestom
Predtým nie je žiadny svet
Je toto cesta k normálu?
Je toto cesta k normálu?
Ukáž mi cestu k normálu
Ukáž mi cestu k normálu
Ukáž mi cestu k normálu
Ukáž mi cestu k normálu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk