Texty & Preklad: ben folds - trusted Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako trusted.

ben folds
trusted
It's funny I know
But I'm disappointed in you
I thought you could read my mind
But I came home early
And saw that a drawer'd been opened
Looks like you've been reading my diary instead
How does it feel to realize
You're all alone behind your eyes?
It seems to me if you can't trust
You can't be trusted
Caught in a dream
Picking up astral signals
Some of them psychic, you better watch what you think
Happens to be that everybody else's dreams are Freudian clues
You better watch what you dream
You want to see the other side
What's going on behind the eyes
Still it seems if you can't trust
You can't be trusted
Didn't you know we're as close as we can be?
The sun's coming up
She's pulled all the blankets over
Curled in a ball
Like she's hiding from me and
That's when I know
She's gonna be pissed when she wakes up
For terrible things I did to her in her dreams
You want to see the other side
What's going on behind the eyes
Still it seems if you can't trust
You can't be trusted
Didn't you know we're as close as we can be?
Hello.

 

Je to vtipné, viem
Ale som z teba sklamaný
Myslel som, že mi dokážeš prečítať myšlienky
Domov som však prišiel skoro
A uvidel som, že bola otvorená zásuvka
Zdá sa, že ste namiesto toho čítali môj denník
Aký je to pocit uvedomiť si
Si úplne sám za očami?
Zdá sa mi, ak nemôžeš dôverovať
Nemôže sa ti veriť
Chytený vo sne
Zachytávanie astrálnych signálov
Niektoré z nich sú psychické, radšej sledujte, čo si myslíte
Stáva sa, že sny všetkých ostatných sú freudovské stopy
Radšej sledujte, čo sa vám sníva
Chceš vidieť druhú stranu
Čo sa deje za očami
Stále sa zdá, že ak nemôžete dôverovať
Nemôže sa ti veriť
Nevedeli ste, že sme si tak blízko, ako môžeme byť?
Slnko vychádza
Stiahla všetky deky
Stočený v klbku
Ako sa predo mnou skrýva a
Vtedy viem
Až sa zobudí, bude naštvaná
Pre hrozné veci, ktoré som jej urobil v jej snoch
Chceš vidieť druhú stranu
Čo sa deje za očami
Stále sa zdá, že ak nemôžete dôverovať
Nemôže sa ti veriť
Nevedeli ste, že sme si tak blízko, ako môžeme byť?
Ahoj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk