Texty & Preklad: ben folds - smoke Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako smoke.

ben folds
smoke
Leaf by leaf and page by page
Throw this book away
All the sadness, all the rage
Throw this book away
Rip out the binding and tear the glue
And all of the grief we never even knew
We had it all along, now, it's smoke
The things we've written in it
Never really happened
All the things we've written in it
Never really happened
And all of the people come and gone
Never really lived all the people come have gone
No one to forgive, smoke
We will not write a new one
There will not be a new one
Another one, another one
Here's and evening dark with shame
Throw it on the fire
Here's the time I took the blame
Throw it on the fire
Here is the time that we didn't speak
It seemed for years and years
And here's a secret no one will ever know
The reasons for the tears they are smoke, smoke, smoke
We will not write a new one
There will not be a new one
Another one, another one
Where do all the secrets live?
They travel in the air
You can smell them when they burn
They travel
Those who say the past is not dead
Can stop and smell the smoke
You keep saying the past is not dead
Well, stop and smell the smoke
You keep on saying the past
Is not even past
And you keep saying
We are, smoke, smoke, smoke

 

List po liste a stránku po stránke
Vyhoďte túto knihu
Všetok smútok, všetok zúrivosť
Vyhoďte túto knihu
Vytrhnite väzbu a roztrhnite lepidlo
A všetok smútok, ktorý sme nikdy nepoznali
Mali sme to celé, teraz je z toho dym
Veci, ktoré sme v ňom napísali
Skutočne sa nikdy nestalo
Všetky veci, ktoré sme v ňom napísali
Skutočne sa nikdy nestalo
A všetci ľudia prichádzajú a odchádzajú
Nikdy sme nežili, všetci ľudia, ktorí prišli, odišli
Nikto neodpúšťať, fajčiť
Nebudeme písať nový
Nový nebude
Ďalšia, ďalšia
Tu a večer tma s hanbou
Hoďte to do ohňa
Tu je čas, kedy som na seba vzal vinu
Hoďte to do ohňa
Tu je čas, ktorý sme nehovorili
Vyzeralo to na roky a roky
A tu je tajomstvo, ktoré sa nikto nikdy nedozvie
Dôvody pre slzy sú dym, dym, dym
Nebudeme písať nový
Nový nebude
Ďalšia, ďalšia
Kde žijú všetky tajomstvá?
Cestujú vo vzduchu
Keď zhoria, je ich cítiť
Cestujú
Tí, ktorí hovoria, že minulosť nie je mŕtva
Môže zastaviť a cítiť dym
Stále hovoríš, že minulosť nie je mŕtva
No, zastavte sa a zacítite dym
Stále hovoríš minulosť
Nie je ani minulosť
A stále hovoríš
Sme, dym, dym, dym

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk