Texty & Preklad: ben folds - i m not the man Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako i m not the man.

ben folds
i m not the man
What will they write about me?
What will the version be when all is said and done?
Will they remember all of the places seen, the poems lost,
Or am I just wondering on? Yeah, I'm just wondering on.
There could be fewer days ahead than gone,
And all I've spent are long since on my way
To learn that nothing comes for free,
But I'm not the man...
I'm not the man... I used to be.
So it all comes out in the wash,
What would you see?
Tattered pages in the ink stained pockets of your jeans?
So I've come to pay my respects at the wake,
I've buried it all and I'm dancing on my own grave.
There could be fewer days ahead than gone,
And all I've spent are long since on my way
To learn that nothing comes for free,
But I'm not the man...
I'm not the man... I used to be.
Don't leave me behind
Don't leave me behind
Like I left you behind
There could be fewer days ahead than gone,
And all I've spent are long since on my way
To learn that nothing comes for free.
I had a lot of time to waste,
I wrote the lines upon my face,
Chasin' down the shots they bought for me,
And I'm not the man; I'm not the man,
I'm not the man, but I used to be.
I used to be my father's son
(I used to be) number one
(I used to be) paper and pencil
(I used to be) endless potential
(I used to be) Heaven and Earth
(I used to be) my net worth
(I used to be) one public, drunken moment
(I used to be) high paid and low rent
(I used to be) a man on a mission
My best chart position
The man in the mirror
You're proud of your cure
A new day, a new town
Your racehorse, your cash cow
'Til I let you all down
No, I want to be. I want to be.
I just want to be.

 

Čo budú o mne písať?
Aká bude verzia, keď bude všetko povedané a hotové?
Budú si pamätať všetky videné miesta, stratené básne,
Alebo sa len čudujem? Áno, len by ma zaujímalo.
Môže byť menej dní dopredu, ako bude preč,
A všetko, čo som strávil, je už dávno na mojej ceste
Ak sa chcete dozvedieť, že nič neprichádza zadarmo,
Ale ja nie som ten muž ...
Nie som ten muž ... býval som.
Takže všetko vychádza z prania,
Čo by si videl
Potrhané stránky vo vreckách od riflí zafarbených atramentom?
Takže som sa prišiel pokloniť po prebudení,
Všetko som to pochoval a tancujem na vlastnom hrobe.
Môže byť menej dní dopredu, ako bude preč,
A všetko, čo som strávil, je už dávno na mojej ceste
Ak sa chcete dozvedieť, že nič neprichádza zadarmo,
Ale ja nie som ten muž ...
Nie som ten muž ... býval som.
Nenechaj ma za sebou
Nenechaj ma za sebou
Ako keby som ťa nechal za sebou
Môže byť menej dní dopredu, ako bude preč,
A všetko, čo som strávil, je už dávno na mojej ceste
Dozvedieť sa, že nič nepríde zadarmo.
Mal som veľa času na premrhanie,
Napísal som si riadky na svoju tvár
Prenasledujúc strely, ktoré mi kúpili,
A nie som ten muž; Nie som ten muž,
Nie som ten muž, ale býval som.
Býval som otcovým synom
(Býval som) číslo jedna
(Býval som) papier a ceruzka
(Býval som) nekonečný potenciál
(Býval som) Nebo a Zem
(Býval som) moje čisté imanie
(Býval som) jeden verejný, opitý okamih
(Býval som) dobre platené a nízke nájomné
(Býval som) muž na misii
Moja najlepšia pozícia v grafe
Muž v zrkadle
Si hrdý na svoj liek
Nový deň, nové mesto
Váš dostihový kôň, vaša dojná krava
„Kým ťa všetkých nesklamem
Nie, chcem byť. Chcem byť.
Ja len chcem byť.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk