Texty & Preklad: ben folds - fred jones part 2 Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako fred jones part 2.

ben folds
fred jones part 2
Fred sits alone at his desk in the dark
There's an awkward young shadow that waits in the hall
He's cleared all his things and he's put them in boxes
Things that remind him, life has been good
Twenty-five years, he's worked at the paper
A man's here to take him downstairs
And I'm sorry, Mr. Jones, it's time
There was no party, there were no songs
'Cause today's just a day like the day that he started
No one is left here that knows his first name
And life barrels on like a runaway train
Where the passengers change, they don't change anything
You get off, someone else can get on
And I'm sorry, Mr. Jones, it's time
Streetlight shines through the shades
Casting lines on the floor and lines on his face
He reflects on the day
Fred gets his paints out and goes to the basement
Projecting some slides onto a plain white
Canvas and traces it, fills in the spaces
He turns off the slides, and it doesn't look right
Yeah, and all of these bastards have taken his place
He's forgotten but not yet gone
And I'm sorry, Mr. Jones, and I'm sorry, Mr. Jones
And I'm sorry, Mr. Jones, it's time

 

Fred sedí sám za svojím stolom v tme
V hale čaká nepríjemný mladý tieň
Vyčistil všetky svoje veci a dal ich do škatúľ
Veci, ktoré mu pripomínajú, život bol dobrý
Dvadsať päť rokov pracoval pre noviny
Je tu človek, ktorý ho vezme dole
A je mi ľúto, pán Jones, je čas
Konala sa párty, neboli piesne
Pretože dnešný deň je taký, ako ten, ktorý začal
Tu nezostal nikto, kto by poznal jeho krstné meno
A sudy na život ďalej ako rozbehnutý vlak
Tam, kde sa cestujúci menia, nemenia nič
Vystúpite, môže nastúpiť niekto iný
A je mi ľúto, pán Jones, je čas
Medzi tieňmi presvitá pouličné svetlo
Liate čiary na podlahe a čiary na tvári
Reflektuje deň
Fred vytiahne svoje farby a ide do suterénu
Premietanie niektorých snímok na obyčajnú bielu
Plátno a sleduje ho, vypĺňa medzery
Vypne diapozitívy a nevyzerá to dobre
Áno, a všetci títo bastardi zaujali jeho miesto
Zabudol, ale ešte nie je preč
A je mi to ľúto, pán Jones, a je mi to ľúto, pán Jones
A je mi ľúto, pán Jones, je čas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk