Texty & Preklad: ben folds - brick Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi ben folds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno ben folds b a uvidíte aké piene od ben folds máme v našom archíve a viac podobných ako brick.

ben folds
brick
Six am day after Christmas
I throw some clothes on in the dark
The smell of cold
Car seat is freezing
The world is sleeping
I am numb
Up the stairs to her apartment
She is balled up on the couch
Her mom and dad went down to Charlotte
They're not home to find us out
And we drive
Now that I have found someone
I'm feeling more alone
Than I ever have before
She's a brick and I'm drowning slowly
Off the coast and I'm headed nowhere
She's a brick and I'm drowning slowly
They call her name at seven thirty
I pace around the parking lot
Then I walk down to buy her flowers
And sell some gifts that I got
Can't you see
It's not me you're dying for
Now she's feeling more alone
Then she ever has before
She's a brick and I'm drowning slowly
Off the coast and I'm headed nowhere
She's a brick and I'm drowning slowly
As weeks went by
It showed that she was not fine
They told me son it's time to tell the truth
She broke down and I broke down
'Cause I was tired of lying
Driving home to her apartment
For the moment we're alone
She's alone
I'm alone
Now I know it
She's a brick and I'm drowning slowly
Off the coast and I'm headed nowhere
She's a brick and I'm drowning slowly

 

Šesť hodín po Vianociach
Po tme hodím nejaké oblečenie
Vôňa chladu
Autosedačka mrzne
Svet spí
Som otupený
Po schodoch do jej bytu
Je zbalená na gauči
Jej mama a otec išli dole do Charlotte
Nie sú doma, aby nás zistili
A šoférujeme
Teraz, keď som niekoho našiel
Cítim sa viac sama
Než som kedy mal
Je tehla a pomaly sa topím
Mimo pobrežia a ja nemám namierené nikam
Je tehla a pomaly sa topím
Jej meno volajú o pol siedmej
Tempujem okolo parkoviska
Potom idem dolu a kúpim jej kvety
A predať nejaké darčeky, ktoré som dostal
Nevidíš
Nie som to ty, pre koho umieraš
Teraz sa cíti viac sama
Potom už niekedy mala
Je tehla a pomaly sa topím
Mimo pobrežia a ja nemám namierené nikam
Je tehla a pomaly sa topím
Ako týždne plynuli
Ukázalo sa, že nie je v poriadku
Povedali mi, synu, že je čas povedať pravdu
Zlomila sa a ja som sa zrútil
Pretože som bol unavený z klamstva
Cesta domov do jej bytu
Momentálne sme sami
Je sama
som sám
Teraz to už viem
Je tehla a pomaly sa topím
Mimo pobrežia a ja nemám namierené nikam
Je tehla a pomaly sa topím

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk