Texty & Preklad: beatnuts - do you believe Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi beatnuts! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno beatnuts b a uvidíte aké piene od beatnuts máme v našom archíve a viac podobných ako do you believe.

beatnuts
do you believe
Juju:
Ayo , its ill when i'm heated how my heart stay cold
write a rhyme that make the gats around the world explode
now behold the burning malice of a treacherous soul
first time I shot a gun duke , I was 12 years old
But since then , I've never put it down my friend
she go to war when I tell her
fuck a who , why , when , til the end
indeed its good to have and not need
even better when you can shoot back and not bleed
take heed , poppin like an El full of seed
my team is gettin bigger , got more mouths to feed
Shorty let me tell you bout my only vice
it got to do with lots of money and it ain't nothin nice
it ain't nothin nice
Chorus: (2x)
Ay , you believe in God?
you do , tell him to save you
cause me and these niggaz here
we ain't tryin to save you
regardless of the fact that its close to home
I gotta finish your life , so I can start my own
my own nigga
Psycho Les:
Ayo , my audios guaranteed to lift the audience
it was that time again
so we gathered up 40 men
40 ounces , trees burning , heads bouncin
dollars is the mission
sittin in the yoga position
isolate my mind from your bitchin
pulp fiction
lose you in the mix in
lets get this poppin , lock down the top 10
knockin pretty boy cats on they ass each time we drop kid
yeah , you know how we comin
raw grooves with the funky drum drummin
and when my song goes off
you'll still be hummin
noddin your head , or singin my chorus
the after midnight feen
the 4 in the morning blunt feen
peelin dutches
fill em in like taco shells
willing judges
wheeling jake with half a cake in my coat
pointin gats like remotes
at cats with federal notes
tossin bodies off boats
chorus (2x)
our own nigga , our own

 

Juju:
Ayo, je chorý, keď ma ohrieva, ako moje srdce zostáva chladné
napíš rým, vďaka ktorému explodujú gaty po celom svete
teraz hľa, horiaca zloba zradnej duše
prvýkrát som zastrelil zbraňového vojvodu, mal som 12 rokov
Ale odvtedy som to nikdy nezložil, môj priateľ
ide do vojny, keď jej to poviem
kurva kto, prečo, kedy, až do konca
skutočne je dobré mať a nepotrebovať
ešte lepšie, keď môžete vystreliť a nekrvácať
dávaj pozor, makaj ako El plný semena
môj tím sa zväčšuje, má viac úst na kŕmenie
Shorty, poviem ti o mojej jedinej neresti
súvisí to s množstvom peňazí a nie je to nič pekné
to nie je nič pekné
Refrén: (2x)
Ay, veríš v Boha?
urob, povedz mu, aby ťa zachránil
spôsob tu mňa a týchto niggazov
Nesnažíme sa ťa zachrániť
bez ohľadu na to, že je blízko domova
Musím dokončiť tvoj život, aby som si mohol založiť svoj vlastný
môj vlastný nigga
Psycho Les:
Ayo, moje audia zaručene zdvihnú publikum
bolo to znova
takže sme zhromaždili 40 mužov
40 uncí, horiace stromy, odrážajúce sa hlavy
dolárov je misia
sedenie v jogovej polohe
izolovať moju myseľ od tvojej mrchy
beletrie buničiny
stratiť ťa v mixe
umožnime získať tento poppin, uzamknúť najlepších 10
zakaždým, keď zaklapneme dieťa, klepneme na zadok pekné mačky
áno, vieš, ako sme prišli
surové drážky s funky bubnom
a keď zaznie moja pieseň
stále budeš hummin
kývnite hlavou alebo spievajte môj refrén
po polnoci
4 ráno tupé feen
peelin dutch
vyplňte ich ako škrupiny taco
ochotní sudcovia
voziť sa akoe s polovičným koláčom v kabáte
pointin gats ako diaľkové ovládače
u mačiek s federálnymi poznámkami
vyhodiť telá z člnov
refrén (2x)
náš vlastný nigga, náš vlastný

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk