Texty & Preklad: beartooth - keep your american dream Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi beartooth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno beartooth b a uvidíte aké piene od beartooth máme v našom archíve a viac podobných ako keep your american dream.

beartooth
keep your american dream
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Oh!
Can you go the distance, I don't wanna see
Can you make a future, without maturity
I'm doing fine as far as I can see, so go ahead and keep your American dream
I wanna live my life to the fullest, make the most out of being young
And when I'm laying down on my deathbed, I'll be proud of every story told
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Have you had the same mentality since you were just a kid?
Can you ever face reality growing up so quick?
It's either hard at work, or hardly working at all (At all)
It's either hard at work, or hardly working at all (At all)
I don't wanna purchase what you're selling, please will you accept my written apology
Listen close to the words I say, when I'm old and I'm deaf you'll still be hearing me
I have one life to live, and I want true happiness
I have one life to live, and I want true happiness
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Have you had the same mentality since you were just a kid?
Can you ever face reality growing up so quick?
It's either hard at work, or hardly working at all (At all)
It's either hard at work, or hardly working at all (At all)
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Oh!
Yeah, yeah!
Go ahead and keep your American dream
Oh!
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Go ahead and keep it, go ahead and keep it
Go ahead and keep your American dream
Have you had the same mentality since you were just a kid?
Can you ever face reality growing up so quick?
It's either hard at work, or hardly working at all (At all)
It's either hard at work, or hardly working at all (At all)
Go ahead and keep it, I will never need it
Go ahead and keep it, I will never need it
Go ahead and keep it, I will never need it
Go ahead and keep your American dream

 

Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Len do toho a choďte do toho, choďte do toho a do toho
Do toho a majte si svoj americký sen
Och!
Môžeš ísť do diaľky, nechcem vidieť
Môžete robiť budúcnosť bez zrelosti
Pokiaľ vidím, je mi dobre, tak pokračuj a udrž si svoj americký sen
Chcem žiť svoj život naplno, vyťažiť z mladosti maximum
A keď si ľahnem na smrteľnú posteľ, budem hrdý na každý vyrozprávaný príbeh
Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Mali ste rovnakú mentalitu od malička?
Dokážete niekedy čeliť realite, ktorá rastie tak rýchlo?
Je to buď ťažké v práci, alebo takmer vôbec (vôbec)
Je to buď ťažké v práci, alebo takmer vôbec (vôbec)
Nechcem kupovať to, čo predávate, prijmite moje písomné ospravedlnenie
Počúvaj blízko slov, ktoré hovorím, keď budem starý a budem hluchý, budeš ma stále počuť
Mám pred sebou jeden život a chcem skutočné šťastie
Mám pred sebou jeden život a chcem skutočné šťastie
Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Mali ste rovnakú mentalitu od malička?
Dokážete niekedy čeliť realite, ktorá rastie tak rýchlo?
Je to buď ťažké v práci, alebo takmer vôbec (vôbec)
Je to buď ťažké v práci, alebo takmer vôbec (vôbec)
Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Och!
Hej hej!
Do toho a majte si svoj americký sen
Och!
Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Len do toho a udržte si to, choďte do toho a udržte si to
Do toho a majte si svoj americký sen
Mali ste rovnakú mentalitu od malička?
Dokážete niekedy čeliť realite, ktorá rastie tak rýchlo?
Je to buď ťažké v práci, alebo takmer vôbec (vôbec)
Je to buď ťažké v práci, alebo takmer vôbec (vôbec)
Len do toho a nechaj si to, nikdy to nebudem potrebovať
Len do toho a nechaj si to, nikdy to nebudem potrebovať
Len do toho a nechaj si to, nikdy to nebudem potrebovať
Do toho a majte si svoj americký sen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk