Texty & Preklad: bal sagoth - return to the praesidium of ys Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bal sagoth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bal sagoth b a uvidíte aké piene od bal sagoth máme v našom archíve a viac podobných ako return to the praesidium of ys.

bal sagoth
return to the praesidium of ys
I was spawned deep beneath the Pre-Cambrian sea,
the scion of a far distant sun...
I have traversed the endless stars,
and journeyed to a myriad galaxies...
The dimensional gates of the multiverse
are mine to voyage effortlessly beyond,
Cosmic infinity is naught to one such as I...
I am as one with celestial eternity...
Clad in gleaming pentlandite armour,
on a whim I may reshape entire worlds,
Or extinguish the blazing light of a sun...
and I remain forever enchanted by sylphs...
I have seen demons lick your ivory hands,
And watched you ride naked upon the backs of fire-dragons...
Your eyes sparkle clear as hoar-frost,
And yet they are thrice as devoid of warmth.
Wielding this power cosmic, the omniverse is mine to conquer!
Our progency shall rule the very cosmos itself!
Arcane power lances from my fingertips,
Life withers before my baleful gaze.
The proud citadels of great antediluvian empires
Have been razed to the ground by my zircon blade.
Your invocations unleashed the great worm
Which compelled the devouring seas to Atlantis...
Riding the screaming crest of fettered lons,
I shall bring my crystalline chaos where order reigns!
Return with me... beyond the stars...
Rule with me... a thousand worlds...
The Galactic Nexus has empowered me
(I am gloriously, eternally omnipotent!)
And as a god I shall return to the Praesidium of Ys!

 

Bol som umiestnený hlboko pod prekambrickým morom,
potomok ďaleko vzdialeného slnka ...
Prekonal som nekonečné hviezdy,
a putoval do nespočetného množstva galaxií ...
Rozmerové brány multivesmíru
sú moje na plavbu bez námahy ďalej,
Vesmírne nekonečno je pre človeka ako ja ...
Som ako jeden s nebeskou večnosť ...
Oblečený v nablýskanom pentlanditovom brnení,
z rozmaru môžem zmeniť celý svet,
Alebo uhasiť horiace svetlo slnka ...
a zostávam navždy očarený sylphmi ...
Videl som, ako démoni olizujú tvoje ruky zo slonoviny,
A sledovali ste, ako jazdíte nahí na chrbte ohnivých drakov ...
Tvoje oči iskria jasne ako mráz,
Napriek tomu sú trikrát bez tepla.
Vesmír, ovládajúci túto kozmickú moc, je mojím víťazom!
Naša prozreteľnosť bude vládnuť nad samotným kozmom!
Tajomné silové kopije z mojich prstov,
Život chradne pred mojím zlovestným pohľadom.
Hrdé citadely veľkých predpotopných ríš
Boli zrovnané so zemou pomocou mojej zirkónovej čepele.
Vaše volanie rozpútalo veľkého červa
Čo prinútilo ničiace moria k Atlantíde ...
Jazdiac na kričiacom hrebeni spútaných lonov,
Vnesiem svoj krištáľový chaos tam, kde vládne poriadok!
Vráťte sa so mnou ... za hviezdy ...
Vládnite so mnou ... tisíc svetov ...
Galaktický Nexus ma posilnil
(Som slávne, večne všemohúci!)
A ako boh sa vrátim na prezídium Ys!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk