Texty & Preklad: bal sagoth - callisto rising Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bal sagoth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bal sagoth b a uvidíte aké piene od bal sagoth máme v našom archíve a viac podobných ako callisto rising.

bal sagoth
callisto rising
[ZURANTHUS:]
Earthbound, a star falls to my tongue.
Come to me, Hyperion's child... come to me, spawn of Titan.
Condemned Souls of the Brotherhood of Dark Elucidation:
Callisto rising! Glory ascendant!
Hearken Zuranthus, kin of Klatrymadon...
your brethren are free once more!
The rogue godling, your brother Zurra,
has cast his virulent majesty upon the cosmos once again!
Begot of the thunder... Spellbinder!
[ZURRA:]
Break the sidereal seal, brother!
Open the astral portal! Give me the Lexicon...
give me that which is rightfully mine!
Destroy the guardian-light... Kill!
[ZURANTHUS:]
Earthfall... the firmament weeps for this fallen star.
The cosmic ebb and flow... Behold my splendour, progeny of Titan!
[CONDEMNED SOULS OF THE BROTHERHOOD OF DARK ELUCIDATION:]
Callisto rising! Goddess ascendant!
Hearken Zuranthus, kin of Klatrymadon...
on a whim you may devour the luminous sentinel
which binds this crystalline fragment of the Lexicon to bleak Callisto...
Empower your renegade sibling...
free our souls! Bestriding the tundra... Mistweaver!
[ZURRA:]
Unfetter yourself, brother Zuranthus...
bestow upon me the shard which I seek...
give me my godhead, or I shall condemn your flaccid essence
to a dimension of unparalleled pain! Kill!
[ZURANTHUS:]
Do not seek to threaten me, wormcast.
My tenure here is preordained...
and I will suffer your arrogance no longer, little brother.
The power of the Lexicon is not destined
to be possessed by one such as you. Be gone!
[KLATRYMADON:]
How bewitching... so poignant in the shadow of death.
Where did you send the renegade whelp?
[ZURANTHUS:]
Far beyond.
In this dimension, velocity itself is no longer limited by the speed of light.
[CONDEMNED SOULS OF THE BROTHERHOOD OF DARK ELUCIDATION:]
Bipolar nebula! A falling star! The gate yawns wide above eon-veiled Mu...
[ZURRA:]
V'aan-ayth'ultaa, No'maal-pha'guus...
Damn you, Zuranthus... You will pay dearly for this outrage,
I swear it by the blackened maw of the sacred Z'xulth!
[ZURANTHUS:]
Stray not into my darksome embrace,
lest I grind my jaws on your soul.
[CONDEMNED SOULS OF THE BROTHERHOOD OF DARK ELUCIDATION:]
Spare us your wrath, great one, we beg thee.
Begot of the thunder... spellbinder. Callisto Rising!
[ZURANTHUS:]
Behold my godhood... and pray!

 

[ZURANTHUS:]
Pozemský, hviezda mi padne na jazyk.
Poďte ku mne, Hyperionovo dieťa ... poďte ku mne, plodiace sa Titanom.
Odsúdené duše bratstva temného vyjasnenia:
Callisto stúpa! Sláva stúpenec!
Počúvajte Zuranthusa, príbuzných z Klatrymadonu ...
vaši bratia sú ešte raz slobodní!
Darebácky boh, tvoj brat Zurra,
opäť vrhol svoje virulentné veličenstvo na vesmír!
Zabudli ste na hrom ... Spellbinder!
[ZURRA:]
Zlomte hviezdnu pečať, brate!
Otvorte astrálny portál! Daj mi Lexikón ...
daj mi to, čo je oprávnene moje!
Zničte svetlo strážcu ... Zabite!
[ZURANTHUS:]
Earthfall ... obloha plače pre túto padlú hviezdu.
Vesmírny príliv a odliv ... Hľa, moja nádhera, potomstvo Titanu!
[ODSUDNENÉ DUŠE BRATISLAVY TEMNEJ ELUCIDÁCIE:]
Callisto vstáva! Bohyňa ascendent!
Počúvajte Zuranthusa, príbuzných z Klatrymadonu ...
z rozmaru môžete pohltiť svetelný strážny prút
ktorý viaže tento kryštalický fragment lexikónu na pochmúrnu Callisto ...
Posilnite svojho súrodenca odpadlíka ...
osloboď naše duše! Najlepší jazdec na tundre ... Mistweaver!
[ZURRA:]
Odviažte sa, brat Zuranthus ...
daj mi črep, ktorý hľadám ...
daj mi moje božstvo, inak odsúdim tvoju ochabnutú podstatu
do dimenzie bezkonkurenčnej bolesti! Zabiť!
[ZURANTHUS:]
Nesnaž sa mi vyhrážať, červík.
Moje pôsobenie je tu predurčené ...
a už nebudem trpieť tvoju aroganciu, bratček.
Sila lexikónu nie je predurčená
byť posadnutý niekým ako ste vy. Byť preč!
[KLATRYMADON:]
Aké uhrančivé ... také dojímavé v tieni smrti.
Kam si poslal odpadlíka?
[ZURANTHUS:]
Ďaleko ďalej.
V tejto dimenzii už nie je rýchlosť sama o sebe obmedzená rýchlosťou svetla.
[ODSUDNENÉ DUŠE V BRATSTVE TEMNEJ ELUCIDÁCIE:]
Bipolárna hmlovina! Padajúca hviezda! Brána zíva doširoka nad veky zahalené Mu ...
[ZURRA:]
V'aan-ayth'ultaa, No'maal-pha'guus ...
Sakra, Zuranthus ... Za toto pohoršenie draho zaplatíš,
Prisahám to na začiernenú tlamu posvätného Z'xultha!
[ZURANTHUS:]
Nestúkaj do môjho temného objatia,
aby som ti nebrúsil čeľuste na dušu.
[ODSUDNENÉ DUŠE V BRATSTVE TEMNEJ ELUCIDÁCIE:]
Ušetrite nás, váš hnev, veľký, prosíme vás.
Zabudli na hrom ... kúzelník. Callisto Rising!
[ZURANTHUS:]
Hľa moje božstvo ... a modlite sa!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk