Texty & Preklad: bacon brothers - don t leave the lava lamp on for me Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bacon brothers! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bacon brothers b a uvidíte aké piene od bacon brothers máme v našom archíve a viac podobných ako don t leave the lava lamp on for me.

bacon brothers
don t leave the lava lamp on for me
Written by Michael Bacon
"Hey man, how great were the 60's?!" - "Well...uh..." MB
Overweight 60's rock star, staring from the TV screen
Begging the youth of America, to live a life that's sober and clean
But the kid's 17 in a ganja haze, this summer he's following Phish
Watching the aging rock star, coming through his satellite dish
Don't you do that blow, all around the world
Don't you make that dough, don't you make them girls
Am I even getting through to you son?
Do like I say. Don't you do like I done
She's a yellow rose of Texas, she's smiling from the crowd
The message is the medium and man that guy talks loud
He tells her that it's Earth Day and he loves all mankind
She gives that talking unicorn her body, soul and her mind
That American flag, you must invert
As the sweat pours down his Mexican wedding shirt
He leads her to oblivion
Now the Rose is dead and he's long gone
Don't you leave that lava lamp on for me
Don't need a walk down memory lane
I've had enough of that sorrow and pain
Through your orange globs a-churning
There're body bags and cities burning
Don't you leave that lava lamp on for me
401 North Broad Street, I'm standing in my underwear
Turn your head and cough son, then go stand over there
But me I've got my letters and my middle class an
I give some ghetto black boy his ticket to Saigon
Say hello to Vietnam

 

Napísal Michael Bacon
„Hej človeče, aké skvelé boli 60. roky ?!“ - "No ... eh ..." MB
Rocková hviezda zo 60. rokov s nadváhou, pozerajúca sa z televíznej obrazovky
Prosiť americkú mládež, žiť život triezvy a čistý
Ale 17-ročné dieťa v opare ganja, toto leto sleduje Phish
Pozerám starnúcu rockovú hviezdu, ktorá prichádza cez jeho satelitnú anténu
Nerobte túto ranu všade na svete
Nerobte to cesto, nerobte z nich dievčatá
Dostávam sa k tebe dokonca, synu?
Robte, ako hovorím. Nerobíš to ako ja
Je to žltá ruža Texasu, usmieva sa z davu
Správa je médium a človek, ktorý hovorí nahlas
Hovorí jej, že je Deň Zeme a že miluje celé ľudstvo
Dá tomu hovoriacemu jednorožcovi svoje telo, dušu a myseľ
Túto americkú vlajku musíte obrátiť
Keď mu pot leje mexická svadobná košeľa
Vedie ju do zabudnutia
Teraz je Rose mŕtva a on je už dávno preč
Nenechaj mi tú lávovú lampu zapnutú
Nepotrebujete prechádzať pamäťovým pruhom
Už mám toho smútku a bolesti dosť
Skrz vaše oranžové guľôčky
Horia tašky na telo a mestá
Nenechaj mi tú lávovú lampu zapnutú
401 North Broad Street, stojím v spodnej bielizni
Otočte hlavu a vykašlite sa na syna, potom choď tam stáť
Ale ja mám svoje listy a svoju strednú triedu
Niektorým čiernym chlapcom z geta dávam lístok do Saigonu
Pozdravte Vietnam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk