Texty & Preklad: babyshambles - new love grows on trees Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi babyshambles! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno babyshambles b a uvidíte aké piene od babyshambles máme v našom archíve a viac podobných ako new love grows on trees.

babyshambles
new love grows on trees
Are you still talking to
All of those dead film stars
Like you used to
And are you still thinking of
All of those pretty rhymes
And perfect crimes
Like you used to love
And if you're still alive
When you're twenty five
Shall I kill you like you asked me to
If you're still alive
When you're twenty five
Shall I kill you I know you told me to
But I really don't want to
I remember all of the thing-things said to me
Until ... calvary
Ah you said, you said new love grows on trees
New love grows on trees
New love grows on... new love grows on trees
Are you still shaking out
All the dead wood from your bed love
Well times don't change and you're still thinking of
All of those pretty rhymes for love divine
Oh no, you really don't have to
If you're still alive
When you're twenty five
Shall I kill you
Oh I know you asked me to
But I really don't want to

 

Ešte stále hovoríš
Všetky tie mŕtve filmové hviezdy
Ako predtým
A stále na to myslíte
Všetky tie pekné riekanky
A perfektné zločiny
Ako ste kedysi milovali
A ak ešte žiješ
Keď máš dvadsať päť
Zabijem ťa tak, ako si ma požiadal
Ak si stále nažive
Keď máš dvadsať päť
Mám ťa zabiť, viem, že si mi to povedal?
Ale naozaj nechcem
Pamätám si všetky veci, ktoré mi hovorili
Až ... kalvária
Aha, povedal si, povedal si, že na stromoch rastie nová láska
Na stromoch rastie nová láska
Nová láska rastie ďalej ... nová láska rastie na stromoch
Stále sa trasieš
Všetko mŕtve drevo z tvojej postele miluje
Doby sa nemenia a stále na to myslíte
Všetky tie pekné riekanky pre lásku božskú
Ach nie, naozaj nemusíte
Ak si stále nažive
Keď máš dvadsať päť
Zabijem ťa
Och viem, že si ma o to požiadal
Ale naozaj nechcem

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk