Texty & Preklad: babyshambles - i love you but you re green Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi babyshambles! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno babyshambles b a uvidíte aké piene od babyshambles máme v našom archíve a viac podobných ako i love you but you re green.

babyshambles
i love you but you re green
I was a troubled teen
Who put adverts in a magazine
To the annoyance of my imaginary lover
Well she questioned my integrity
And this is what she said to me
She said oh, you, you're green
You don't know what love means
Oh let me tell you
She said it tickles you pink, oh yeah
But it likes to hear you scream
Fire and damnation, lamentations
For the likes of you
When she goes, just let her go
If she says she's going
Just make sure she goes
Make sure she goes
I was a troubled teen
Untroubled only in my daydreams
To the annoyance of somebody or other
Oh well, they doubted my philosophy
And this is what they said to me
Oh, you, you'll soon be up where you belong
But it's only blood from broken hearts that writes the words to every song
Oh a beatific smile
For the fawners and the servants
Oh but I, only I, only I
I can see the serpents
Oh, you, you're green
You don't know what love means
Well let me tell you
It tickles you pink, oh yeah
But it likes to hear you scream
Fire and damnation, lamentations
For the likes of you
When she goes, just let her go
If she says she's going
Just make sure she goes, make sure she goes
When she goes
You just let her go
If she says she's going
Make sure she goes, make sure she goes

 

Bol som problémový tínedžer
Kto vložil inzeráty do časopisu
Na zlosť môjho imaginárneho milenca
Nuž, spochybnila moju integritu
A toto mi povedala
Povedala och, ty, ty si zelený
Nevieš, čo znamená láska
Oh, poviem ti to
Povedala, že ťa šteklí ružovo, ach jo
Ale rád ťa počujem kričať
Oheň a zatratenie, náreky
Pre vás podobné
Keď ide, tak ju jednoducho pusti
Ak povie, že ide
Len sa uistite, že ide
Uistite sa, že ide
Bol som problémový tínedžer
Nerušený iba v mojich denných snoch
Na zlosť niekoho alebo iného
No, pochybovali o mojej filozofii
A toto mi povedali
Och, ty, čoskoro budeš tam, kam patríš
Ale je to iba krv zo zlomených sŕdc, ktorá píše slová do každej piesne
Ach blahoslavený úsmev
Pre kolonistov a sluhov
Och, ale ja, iba ja, iba ja
Vidím hady
Och, ty si zelený
Nevieš, čo znamená láska
No poviem ti
Šteklí vás to ružovo, ach jo
Ale rád ťa počujem kričať
Oheň a zatratenie, náreky
Pre vás podobné
Keď ide, tak ju jednoducho pusti
Ak povie, že ide
Len sa uistite, že ide, uistite sa, že ide
Keď ide
Necháš ju ísť
Ak povie, že ide
Uistite sa, že ide, uistite sa, že ide

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk