Texty & Preklad: babyshambles - baddies boogie Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi babyshambles! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno babyshambles b a uvidíte aké piene od babyshambles máme v našom archíve a viac podobných ako baddies boogie.

babyshambles
baddies boogie
Baddie's bound by ancient codes of decency and secrecy
He understands about stabbing backs and shaking hands
So if or when you're behind bars or in front of them as you are
Look out for the man who'll bum your wife and then shake your hand
Oh you've been here before, you fell in love and carried her over the threshold
Thinking, she's far too good looking to do the cooking
Now, but that's twenty years ago...twenty years ago
That's a lousy life for the washed up wife of a permanently plastered, pissed up bastard
a lousy life for the washed up wife of a permanently plastered, pissed up bastard
a lousy life for the washed up wife of a permanently plastered, pissed up bastard
Lousy life, lousy life
Kid was singing will I ever be free, does this town hold no more for me
Club Tropicana the drinks are free, stick one in his face for me
Baddies bound to decency and secrecy
Baddies bound
Oh well you've been here before, fell in love and carried her over the threshold
Thinking, she's far too good looking to do the cooking
Oh but that was twenty years ago... twenty years ago
It's a lousy life for the washed up wife of a permanently plastered, pissed up bastard
a lousy life for the washed up wife of a permanently plastered, pissed up bastard
a lousy life for the washed up wife of a permanently plastered, pissed up bastard
Lousy life, a lousy life
Kid was singing will I ever be free, does this town hold no more for me
Club Tropicana the drinks are free, stick one in his face for me
Baddies bound, decency and secrecy

 

Baddie je viazaný starodávnymi kódmi slušnosti a tajomstva
Rozumie bodnutiu do chrbta a podávaniu rúk
Takže či alebo keď ste za mrežami alebo pred nimi takí, akí ste
Dávajte pozor na muža, ktorý potrápi vašu ženu a potom vám potrasie rukou
Och, už si tu bol, zamiloval si sa a preniesol si ju cez prah
Myslí si, že je príliš dobrá na to, aby varila
Teraz, ale je to pred dvadsiatimi rokmi ... pred dvadsiatimi rokmi
To je mizerný život pre umytú manželku permanentne omietnutého a nasratého bastarda
mizerný život pre umytú manželku permanentne omietnutého, naštvaného bastarda
mizerný život pre umytú manželku permanentne omietnutého, naštvaného bastarda
Klamný život, mizerný život
Dieťa spievalo, či budem niekedy na slobode, či toto mesto už pre mňa neplatí
Club Tropicana, nápoje sú zadarmo, strčte mi jeden do tváre
Baddies viazaní na slušnosť a tajomstvo
Baddies viazaní
No dobre, už si tu bol, zamiloval si sa a preniesol ju cez prah
Myslí si, že je príliš dobrá na to, aby varila
Ale to bolo pred dvadsiatimi rokmi ... pred dvadsiatimi rokmi
Je to mizerný život pre umytú manželku permanentne omietnutého a nasratého bastarda
mizerný život pre umytú manželku permanentne omietnutého, naštvaného bastarda
mizerný život pre umytú manželku permanentne omietnutého, naštvaného bastarda
Klamný život, mizerný život
Dieťa spievalo, či budem niekedy na slobode, či toto mesto už pre mňa neplatí
Club Tropicana, nápoje sú zadarmo, strčte mi jeden do tváre
Zviazaní baddi, slušnosť a tajomstvo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk