Texty & Preklad: baby huey - hard times Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi baby huey! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno baby huey b a uvidíte aké piene od baby huey máme v našom archíve a viac podobných ako hard times.

baby huey
hard times
[Chorus]
The struggle lives hard times, we do or die
My whole crews fly hands high to the sky
So maintain son elevate try to build
But now you're still 'cause incarceration is for real
Yeah son you know its on
Now who would be the clown in the nine-six to mess around and catch a
Fist
I show no mercy if you irk me
I got physical that alert me when some herb tried to jerk me
Or put the squeeze on it, break down the cipher
But it won't work, were tight like the Q-Tip in the fight
Now is you insane is your brain intact
We be official when it comes to this no B.S. rap
Here comes the lyrical, aerial raid right where you rest at
Now test that
I snatch your heart right through your chest black
Gettin ill thoughts when I sleep at night
I gotta maintain, blot the blood stains on my brain
From the clappin, we can make it happen
Remember you ain't a killer, you only rappin
I hate it, rappers over exaggeratin
And never shot a gun in they life, they only masterbatin
So come clean and keep it real if you like my sound
And wave your hands in the air and put the nines down
[Chorus: 2X]
Brothas fought daily in the streets, we reek havoc
On every block someones flippin like an acrobat
I'm kinda young but I still gotta hold my own
And Ima maintain what's mine till the day I'm grown
I keep my crew up, people say I got a gang
But I don't smoke I don't shoot and my crew don't slang
We just hang tryin to get up in this rap game
So I can gain so fame and build my crews name
Rollin with juvenile thugs wit bad grades and bad ways
Who woulda thought that I had some AIDS
Dream totes and aspirations
Brothas are tired of being broke so maybe that's why they free-basing
Wastin time doing nothing
Livin like an outcast gotta get up get out and get something
[Chorus: 2X]
Look into my eyes see if you can see what I can see
In my reality the whole world is after me
Schemin on the key but yo I got this locked down
Me and lost and found comin out the underground
Takin no prisoners my listeners we keep it real
My thoughts are militant, when I'm in the killin field
Click click, my minds automatic, so where's the static
I got some joints up in my attic if you want to grab it
I form a cipher where my peace brothers don't sleep
You try to creep I guarantee that's when you feel the heat
I come correct in this rap game
Rappers act insane
Meanwhile I'm blowin the mic an back in the frame
They can't see me, they can't feel the real G
I represent, commercial rap will never kill me
[Chorus: 4X]

 

[Refrén]
Boj prežíva ťažké časy, robíme alebo zomierame
Celé moje posádky lietajú rukami vysoko k nebu
Takže udržujte syna povýšiť skúste postaviť
Ale teraz stále si, pretože uväznenie je skutočné
Áno synu, vieš o tom
Kto by bol klaun v deviatich šiestich, aby sa motal okolo a chytil a
Päsť
Ak ma hneváš, neprejavujem milosrdenstvo
Dostal som fyzické upozornenie, keď sa ma nejaká bylina pokúsila trhnúť
Alebo ho stlačte a rozbite šifru
Ale nebude to fungovať, boli v boji tesní ako Q-Tip
Teraz ste šialený, je váš mozog neporušený
Sme oficiálni, pokiaľ ide o toto, nie B.S. rap
Prichádza lyrický letecký nálet presne tam, kde odpočívate
Teraz to otestujte
Chytím tvoje srdce priamo do čierneho hrudníka
Choroby sa mi zhoršujú, keď v noci spím
Musím udržiavať, vyčistiť krvné škvrny na mozgu
Z clappinu to môžeme uskutočniť
Pamätaj, že nie si zabijak, iba rapuješ
Neznášam to, rapperi, preháňajte
A nikdy v živote nezasiahli zbraň, iba majstrovsky
Poďte teda čisto a majte to skutočné, ak sa vám páči môj zvuk
A mávnite rukami do vzduchu a položte deviatky
[Refrén: 2X]
Brothas bojoval každý deň v uliciach, páchneme zmätok
Na každom bloku sa niekto otočí ako akrobat
Som trochu mladý, ale stále sa musím držať svojho
A Ima udržuje to, čo je moje, až do dňa, keď vyrastiem
Posádku udržiavam stále, ľudia hovoria, že som dostal gang
Ale nefajčím, nestrieľam a moja posádka netrhá slangom
Iba visíme a snažíme sa vstať v tejto rapovej hre
Takže môžem získať takú slávu a budovať si meno svojich posádok
Rollin s mladistvými násilníkmi, ktorí majú zlé známky a zlé spôsoby
Kto by si myslel, že mám nejaké AIDS
Vysnívané snahy a túžby
Bratia sú unavení z toho, že sú zlomení, takže asi preto sa voľne rozchádzajú
Strata času nič nerobením
Livin ako vydedenec musí vstať, vystúpiť a niečo dostať
[Refrén: 2X]
Pozeraj sa mi do očí, či vidíš, čo vidím ja
V mojej realite je celý svet po mne
Schéma na kľúči, ale mám to uzamknuté
Ja a stratený a nájdený ako prichádzam do podzemia
Neberiem nijakých väzňov, mojich poslucháčov, udržujeme to v realite
Moje myšlienky sú militantné, keď som v vražednom poli
Klikni, moje mysle sú automatické, takže kde je statická hodnota
Mám nejaké kĺby v podkroví, ak to chceš chytiť
Tvorím šifru, kde moji mieroví bratia nespia
Pokúšate sa plaziť, zaručujem, že vtedy cítite horúčavu
V tejto rapovej hre prichádzam správne
Rapperi sa správajú šialene
Medzitým fúkam mikrofón dozadu do rámu
Nevidia ma, nemôžu cítiť skutočné G
Reprezentujem, komerčný rap ma nikdy nezabije
[Refrén: 4X]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk