Texty & Preklad: aygun kaza mova - sevirem Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi aygun kaza mova! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno aygun kaza mova a a uvidíte aké piene od aygun kaza mova máme v našom archíve a viac podobných ako sevirem.

aygun kaza mova
sevirem
Bu yolu sən seçmişdin
Ürəyimə köçmüşdün
Məni danırsan indi
Axı sən and içmişdin
Mən öz sevgimi danmıram
Səndən ayrı dolanmıram
Hazıram bəyan eləyim
Səni sevirəm, utanmıram
De eşitsin bütün aləm, "Sevirəm"
Səni hər dəm, sevirəm
Daha mən həm sevilib, həm sevirəm
Səni möhkəm sevirəm
De eşitsin bütün aləm, "Sevirəm"
Səni hər dəm, sevirəm
Daha mən həm sevilib, həm sevirəm
Səni möhkəm sevirəm
Elə möhkəm sevirəm
Əbədi olaq əlbət
Saf olsa, bu məhəbbət
Çalışaq həsrət qalsın
Bu sevgimizə həsrət
Bundan sonra gəzək qoşa
Məhəbbətlə dolaq yaşa
Sevgi dolu ömrümüzü
Sədaqətlə vuraq başa
De eşitsin bütün aləm, "Sevirəm"
Səni hər dəm, sevirəm
Daha mən həm sevilib, həm sevirəm
Səni möhkəm sevirəm
De eşitsin bütün aləm, "Sevirəm"
Səni hər dəm, sevirəm
Daha mən həm sevilib, həm sevirəm
Səni möhkəm sevirəm
Elə möhkəm sevirəm
Mən səni möhkəm sevirəm !!!

 

Bu yolu s� N seçmiŠ?? din
É ?? rÉ ?? yimÉ ?? köçmüŠ?? dün
MÉ ?? ni danÄ ± rsan indi
AxÄ ± sÉ ?? n a içmiÅ ?? din
MÉ ?? n öz sevgimi danmÄ ± ram
SÉ ?? ndÉ ?? n ayrÄ ± dolanmÄ ± ram
HazÄ ± ram bÉ ?? yan elÉ ?? yim
SÉ ?? ni sevirÉ ?? m, utanmÄ ± ram
De eÅ? Itsin bütün alÉ ?? m, „Seviré ?? m“
SÉ ?? ni hÉ ?? r dÉ ?? m, sevirÉ ?? m
Daha mÉ ?? n hÉ ?? m sevilib, hÉ ?? m sevirÉ ?? m
SÉ ?? ni möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m
De eÅ? Itsin bütün alÉ ?? m, „Seviré ?? m“
SÉ ?? ni hÉ ?? r dÉ ?? m, sevirÉ ?? m
Daha mÉ ?? n hÉ ?? m sevilib, hÉ ?? m sevirÉ ?? m
SÉ ?? ni möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m
ElÉ ?? möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m
B ?? bÉ ?? di olaq É ?? lbÉ ?? t
Saf olsa, bu mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? t
Ä ?? alÄ ± Å ?? aq hÉ ?? srÉ ?? t qalsÄ ± n
Bu sevgimizÉ ?? hÉ ?? srÉ ?? t
Bundan sonra gÉ ?? zÉ ?? k qoÅ ?? a
MÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? tlÉ ?? osladiť yaq ?? a
Sevgi dolu ömrümüzü
SÉ ?? daqÉ ?? tlÉ ?? základňa vuraq
De eÅ? Itsin bütün alÉ ?? m, „Seviré ?? m“
SÉ ?? ni hÉ ?? r dÉ ?? m, sevirÉ ?? m
Daha mÉ ?? n hÉ ?? m sevilib, hÉ ?? m sevirÉ ?? m
SÉ ?? ni möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m
De eÅ? Itsin bütün alÉ ?? m, „Seviré ?? m“
SÉ ?? ni hÉ ?? r dÉ ?? m, sevirÉ ?? m
Daha mÉ ?? n hÉ ?? m sevilib, hÉ ?? m sevirÉ ?? m
SÉ ?? ni möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m
ElÉ ?? möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m
MÉ ?? n sÉ ?? ni möhkÉ ?? m sevirÉ ?? m !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk