Texty & Preklad: average white band - if love only lasts for one night Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi average white band! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno average white band a a uvidíte aké piene od average white band máme v našom archíve a viac podobných ako if love only lasts for one night.

average white band
if love only lasts for one night
Here we are,
You and I together for the first time
Though heaven knows, I've wanted you
And I guess you knew but we just
Never said,
Or never had the chance
And if love only lasts for one night
That would still be all right
If love only lasts for one night
We've got the morning to remember -
And decide
That if love only lasts for one night
We will have something
We always wanted to try
Holding you,
Seems like this is what the night
Was made for
Though who can say what lies ahead
Will this flame that flickers in
The darkness
Survive the light of day
And if love only lasts for one night, we
Got the morning, oh-ooh
If love only lasts for tonight
If love only lasts for on night, we
Will remember, oh yeah
If love only lasts for tonight

 

Tu sme,
Ty a ja sme spolu prvýkrát
Aj keď nebo vie, chcel som ťa
A myslím, že si to vedel, ale my len
Nikdy nepovedal,
Alebo nikdy nemal šancu
A ak láska trvá iba jednu noc
To by bolo stále v poriadku
Keby láska trvala iba jednu noc
Máme ráno na pamäti -
A rozhodnúť sa
Že ak láska trvá iba jednu noc
Niečo budeme mať
Vždy sme to chceli vyskúšať
Držím ťa,
Zdá sa, že to je to, čo v noci
Bol vyrobený pre
Hoci kto môže povedať, čo je pred nami
Bude tento plameň, ktorý bliká
Tma
Prežite denné svetlo
A ak láska trvá iba jednu noc, my
Mám ráno, ach-ach
Ak láska pretrvá iba na dnes večer
Ak láska trvá iba v noci, my
Bude si pamätať, ach jo
Ak láska pretrvá iba na dnes večer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk