Texty & Preklad: aventura - dont waste my time Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi aventura! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno aventura a a uvidíte aké piene od aventura máme v našom archíve a viac podobných ako dont waste my time.

aventura
dont waste my time
Ey yo Romeo, you know I'm sorta the thug one in the group...
Well you know I'm like the sweet sensitive one but I guess you right...
What is a girl doing at 2 in the morning in a hotel lobby?
For real come on b,we're all dogs...
don't do that
Let's just let em know
Chorus:
We dancin', we drinkin', relaxin', wassup..
But please don't waste my time..
And I don't wanna make you cry but please don't waste my time...
We kissin', we humpin' what's good with tonight..
But please don't waste my time..
I'll be gentle, sweet and nice, but please don't waste my time..
Mikey:
No need to front, 'cause' I just wanna give you love..
Make an exception, you know my style's perfection..
One night sexin', that's what I'm expecting..
So don't get surprised and start rolling your eyes when I tell you 'Let's get crazy, hop in the ride
There's no man, no wife just plans for tonight
And if you screw up what we doin imma get real tight
Hsss... I ain't tryna to go through no novela..
I'm just wanna cutie with a bootie screamin' out wepa
that attitude I love it..
Forget what they say you with Max Agende
You know I got the works, quitana and presidentes
No rules, just me and my crew..
Tahoes and H2's...We rollin' big trucks..
'cause' you all come with us point blank..
This is the adventure, when it's more than enough pleasure without feeling pressure
Chorus:
We dancin', we drinkin', relaxin', wassup..
But please don't waste my time..
And I don't wanna make you cry but please don't waste my time...
We kissin', we humpin' what's good with tonight..
But please don't waste my time..
I'll be gentle, sweet and nice, but please don't waste my time..
Romeo:
Sigo siendo el mismo Romeo muy sensitivo muy sentimental...pero esta noche cambiamo romance un chin de frescura te quiero perriar
Mikey:
So excuse me if I'm comin on too strong..
But we ain't got no time so gotta get my groove on..
Come on you know we how we been pegao for too long..
And if you hearing and aint gettin down then you wrong
We here to wile out what the hell that about
No autographs or pictures, I just wanna get with ya..
Take you to the telly where me and Rome could split cha...
what a dream come true..
I rather you have a dude bull sh**ing you or me tellin you the truth 'Ey ma, I'm feelin you
Let me take you back, no fakin' jacks..
Everybody get's down when they're rollin' with Max..
I don't play that sh**, cause I let you know from the begining
What you gettin' in I say again..
Make up your mind, cause I won't hestitate to take the next chick in line so let me know..
Chorus:
We dancin', we drinkin', relaxin', wassup..
But please don't waste my time..
And I don't wanna make you cry but please don't waste my time...
We kissin', we humpin' what's good with tonight..
But please don't waste my time..
I'll be gentle, sweet and nice, but please don't waste my time..
Mikey:
And to the jealous ones dont think I'm gonna spare you
I know these songs about these girls, but Imma tear you..
Apart, respect the dudes who gave this game a new start
Yes thats our song on billboard charts what you think?
Nahh, it ain't going out my head I just tired of hearing about what these haters say
What are you stupid? its 9 years of blood sweat and tears
Ya bullsh** claiming ya dangerous, but really your just a fake 'us'
Ya could never take on us
Bass guitar give you razor cut lyrics that make your girl wanna f*** wit us
I guess that's why you hate us so much..
But guess what...motherfu**ers keep it up..
Ya bitin' the hand that feeds you..
You need us, now you tell me who needs you?
Romeo:
Yo Mikey...we gotta tell these girls we was just playing
Mikey:
Yeah they can come through...they can come through
But dont front
Romeo:
I aint say that
you can come through
we give you some love you know
Mikey:
Just holla
Love and Hate baby
Romeo:
Aventura

 

Ey yo Romeo, vieš, že som ten násilník v skupine ...
No vieš, že som ako ten citlivý na sladké, ale myslím, že máš pravdu ...
Čo robí dievča o 2 ráno v hotelovej hale?
Naozaj, b, všetci sme psy ...
nerob to
Len im daj vedieť
Refrén:
Tancujeme, pijeme, odpočívame, bolo to ..
Ale prosím nestrácaj čas ..
A nechcem ťa rozplakať, ale prosím ťa, nestrácaj čas ...
Bozkávame sa, humpujeme, s čím je dnes večer dobré ..
Ale prosím nestrácaj čas ..
Budem jemný, milý a milý, ale prosím, nestrácaj čas ..
Mikey:
Nie je potrebné ísť dopredu, pretože ti chcem len dať lásku ..
Urobte výnimku, poznáte dokonalosť môjho štýlu ..
Raz v noci sexujem, to očakávam ..
Takže sa nenechajte prekvapiť a začnite vyvaľovať oči, keď vám poviem „Poďme sa zblázniť, naskočte do jazdy
Neexistuje žiadny muž, žiadna žena, iba plány na dnešný večer
A ak to pokašlete, čo robíme, budem skutočne tesný
Hsss ... Nesnažím sa prejsť žiadnou novelou ..
Chcem len mačičku s topánkami kričať von
ten postoj milujem ..
S Maxom Agendom zabudnite na to, čo vám hovoria
Vieš, že som dostal diela, quitanu a prezidentov
Žiadne pravidlá, iba ja a moja posádka ..
Tahoes a H2 ... Rolujeme veľké nákladné vozidlá ..
Pretože všetci idete s nami, bod prázdny ..
Toto je dobrodružstvo, keď je to viac než dostatočné potešenie bez pocitu tlaku
Refrén:
Tancujeme, pijeme, odpočívame, bolo to ..
Ale prosím nestrácaj čas ..
A nechcem ťa rozplakať, ale prosím ťa, nestrácaj čas ...
Bozkávame sa, humpujeme, s čím je dnes večer dobré ..
Ale prosím nestrácaj čas ..
Budem nežná, milá a milá, ale prosím, nestrácaj čas ..
Romeo:
Sigo siendo el mismo Romeo muy sensitivo muy sentimental ... pero esta noche cambiamo romance un frescura te quiero perriar
Mikey:
Tak ma ospravedlňte, ak prichádzam príliš silný ..
Ale nemáme čas, tak musím dostať svoju drážku ..
No tak, vieš, ako sme boli príliš dlho pegao ..
A ak počujete a nedostanete sa dole, tak sa mýlite
Sme tu, aby sme odhalili, čo do pekla to je
Žiadne autogramy ani obrázky, chcem s tebou len ..
Vezmite vás do televízie, kde by sme sa s Rímom mohli rozdeliť ...
aký splnený sen ..
Radšej by som mal frajera, ktorý by ti hovoril pravdu alebo by som ti povedal pravdu 'Ey ma, cítim ťa
Dovoľte mi vziať vás späť, žiadne falošné jacky ..
Všetci padnú, keď sa kotúľajú s Maxom.
Nehrám toho šaša, pretože som ti dal vedieť od začiatku
Čo do toho vstupuješ, hovorím znova ..
Rozhodnite sa, pretože nebudem váhať a vezmem ďalšie kuriatko v rade, tak mi dajte vedieť ..
Refrén:
Tancujeme, pijeme, odpočívame, bolo to ..
Ale prosím nestrácaj čas ..
A nechcem ťa rozplakať, ale prosím ťa, nestrácaj čas ...
Bozkávame sa, humpujeme, s čím je dnes večer dobré ..
Ale prosím nestrácaj čas ..
Budem nežná, milá a milá, ale prosím, nestrácaj čas ..
Mikey:
A žiarlivcom si nemysli, že ťa ušetrím
Poznám tieto piesne o týchto dievčatách, ale roztrhám ťa ..
Okrem toho si vážte chalanov, ktorí tejto hre dali nový štart
Áno, to je naša pieseň na billboardových grafoch, čo si myslíte?
Nie, nejde to z mojej hlavy, len ma unavilo počúvať, čo hovoria títo neprajníci
Čo si hlúpy? jeho 9 rokov potu a sĺz
Ya bullsh ** prehlasuje, že si nebezpečný, ale v skutočnosti si len falošný „my“
Nikdy by si nás nemohol vziať
Basová gitara vám dá texty ako žiletkou, vďaka ktorým bude vaše dievča chcieť, aby s nami boli ***
Myslím, že preto nás tak nenávidíš ..
Ale hádajte, čo ... k * r * ču to drží ďalej ..
Bitíš ruku, ktorá ťa živí ...
Potrebuješ nás, teraz mi povedz, kto ťa potrebuje?
Romeo:
Áno, Mikey ... musíme povedať týmto dievčatám, že sme sa len hrali
Mikey:
Áno, môžu prejsť ... môžu prejsť
Ale nie vpredu
Romeo:
To nehovorím
môžete prejsť
dáme ti lásku, ktorú vieš
Mikey:
Proste holla
Miluj a nenáviď dieťa
Romeo:
Aventura

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk