Texty & Preklad: avatar - star castle Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi avatar! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno avatar a a uvidíte aké piene od avatar máme v našom archíve a viac podobných ako star castle.

avatar
star castle
Domes cover underground Chambers
raising a (Mighty) tower tall to the Sky
Where the Lords of the West gather
Once again to explore the Crystal Night
Instruments of Oak and Brass at hand
Before the Gateway to the Stars they Stand
Circular joined in concentration
Persistence, anticipation
The window Opens
Respire the flow, the scolding stream!
Threefold the current of Zephyrous Wings!!!
While infringing the doors of the alluring sky
Mesmerized by the Astral constellations
Lost Souls shelter in churning seas
Primordial shapes on Solar Winds
Masters of Space, time and Infinity
No barrier they do not Overpass!!!
Domes cover underground Chambers
Noble Lords stand tall to the Sky
Whilst they Carry Draconis to the Netherworld
Black clouds gather on Western Winds
Shiver, burn and Atomize
Galaxies of perennial marvel
Unforsaken Oceans enshrined
In a Matrix of Worship and Devotion

 

Kupoly zakrývajú podzemné komory
zdvíhanie (mocnej) veže vysokej k nebu
Kde sa zhromažďujú páni zo Západu
Opäť preskúmať Krištáľovú noc
Po ruke nástroje z dubu a mosadze
Pred bránou ku hviezdam stoja
Cirkulár sa spojil v koncentrácii
Vytrvalosť, očakávanie
Otvorí sa okno
Dýchajte prúd, pokarhajúci prúd!
Trojnásobok prúdu Zephyrous Wings !!!
Zatiaľ čo narúša dvere lákavej oblohy
Zhypnotizovaný astrálnymi súhvezdiami
Stratené duše útočisko vo vírivých moriach
Prvotné tvary na slnečných vetroch
Majstri vesmíru, času a nekonečna
Žiadna bariéra, ktorú neprechádzajú !!!
Kupoly zakrývajú podzemné komory
Vznešení páni stoja vysoko až k nebu
Zatiaľ čo nosia Draconisa do podsvetia
Na západných vetroch sa zhromažďujú čierne mraky
Triasť sa, spáliť a atomizovať
Galaxie trvalého zázraku
Nezabudnuté oceány zakotvené
V matici uctievania a oddanosti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk